fbpx

DF vil fastholde partier på løfte om hjælp til demente

Christiansborg fredag 22. januar 2010

Pressemeddelelse

DF vil fastholde partier på løfte om hjælp til demente

Formanden for Folketingets socialudvalg Martin Henriksen (DF) hilser nyheden om, at et flertal i Folketinget bakker op om lempeligere regler i forhold til at udstyre demente med GPS pejlemærker, velkommen. Martin Henriksen ser nu frem til i Folketingssalen at holde partierne fast på deres løfte.

– Hensigten med at lempe reglerne for at udstyre demente med GPS er jo at opspore forsvundne demente, og dermed skabe større tryghed for familier, plejepersonale og de demente selv. Jeg ved, at man dermed imødekomme et ønske fra pårørende, siger Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti fremsatte sidste år forslag om lempeligere regler, og igen i år har partiet fremsat forslag for at lægge pres på Folketingets partier.

Martin Henriksen ønsker, at det fremover skal være nemmere at udstyre demente med en elektronisk chip el. lign. Endvidere skal anvendelsen af disse systemer være tidsubegrænset, medmindre de pårørende og plejepersonalet i fællesskab træffer beslutning om at indstille brugen af alarm og pejlesystem for den demente.

– Nu tyder det på, at der kommer nye regler, og det er vi glade for. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke står urokkeligt fast på vores løsningsmodel. Det vigtigste er, at vi finder en løsning, der gavner de demente, således at forsvundne borgere kan findes så hurtigt som muligt til mindst mulig gene for dem selv, deres familier og samfundet, siger Martin Henriksen

Rul til toppen