fbpx

DF vil øge mulighederne for at udvise kriminelle

Pressemeddelelse

DF vil øge mulighederne for at udvise kriminelle

Dansk Folkeparti søger i dag at reparere på regeringens lempelser af udlændingelovens bestemmelser om udvisning af kriminelle udlændinge. Forhenværende justitsminister Morten Bødskov lempede i 2012 reglerne for udvisning. Tidligere skulle kriminelle udlændinge udvises medmindre dette ”med sikkerhed” ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Efter Morten Bødskovs intervention blev ordlyden ændret, således at ordene ”med sikkerhed” udgik. Det forsøger Dansk Folkeparti i dag at lave om på.

– Der er ingen tvivl om, at regeringen har lempet politikken for så vidt angår udvisning af kriminelle udlændinge. Med den ændring, som regeringen gennemførte i 2012, blev der udtrykt et ønske til domstolene om at være mere tilbageholdende med at udvise kriminelle. Det er ikke Dansk Folkepartis politik. Udlændinge, der forøver kriminalitet i Danmark, skal naturligvis ikke være her. De har, som gæster i vores land, forbrudt sig mod den fundamentale betingelse for, at de er her, at de naturligvis holder sig på den rigtige side af loven, siger Martin Henriksen, der håber, at udskiftningen af justitsministeren kan have en betydning for muligheden for at skaffe flertal for forslaget.

– Karen Hækkerup ynder jo at fremstille sig selv som strammer på udlændingeområdet, så nu får hun chancen for at vise om det også er tilfældet. Hun kan bare støtte Dansk Folkepartis forslag om at genindføre den tidligere regerings politik over for kriminelle udlændinge, pointerer Martin Henriksen.

Martin Henriksen pointerer, at der ud over at være en reel juridisk forskel imellem de to formuleringer også er et vigtigt kriminalitetspræventivt signal i, at udlændinge med sikkerhed skal udvises.

– Vi ved, at det som unge indvandrere og efterkommere er mest bekymrede for, er udsigten til at blive returneret til deres hjemland, så hvis de med sikkerhed ved, at det vil være konsekvensen af en forbrydelse, så vil de være tilbøjelige til at undlade at begå kriminalitet, siger Martin Henriksen.

Rul til toppen