fbpx

DR skal levere det, som danskerne ikke får andre steder

Med medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti sidste år og nu med den nye public service-kontrakt, der sætter rammen for DR’s virke de næste fem år, er vi kommet meget langt i forhold til at sikre en bedre balance i det danske medielandskab og et mere fokuseret DR, der prioriterer det danske kvalitetsindhold, som der ikke er andre, der laver.

Med medieaftalen sikrede vi bl.a., at de regionale medier styrkes, bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier, at der kommer nye public service-medier til i form af både en ny radiokanal og en ny tv-kanal, og at TV2 skal forblive på danske hænder.

For Dansk Folkeparti har det været afgørende at sikre, at regionerne styrkes, så der kommer mere indhold, der har provinsen i fokus. Så vi fremover får en bedre geografisk balance. DR skal være til stede og formidle historier fra hele Danmark.

Det har også været vigtigt for os, at FM-båndet bevares. Der er stadig rigtig mange, der stadig hører radio på det gode gamle FM-bånd. Det skal de selvfølgelig også kunne gøre fremover.

Og så er det så afgjort også værd at fremhæve, at der med den nye public service-kontrakt kommer mere dansk musik i DR’s radioprogrammer. Selvfølgelig skal DR præsentere ny såvel som gammel dansk musik for danskerne. Hvem skal ellers?

Det har i mange år været problematisk, at Danmarks Radio fylder for meget på for mange platforme og på bekostning af private medier.

Det har været udgangspunktet for Dansk Folkepartis ønske om at reducere public service-mastodonten DR i størrelse og sikre en bedre og mere rimelig balance mellem statslige og private medier i det danske medielandskab.

Over de næste fem år skal DR’s budget reduceres med 20 %, licensen bliver afskaffet, og fremover skal DR i stedet finansieres over finansloven. Men DR vil dog stadig have et budget på mere end 3 milliarder kroner.

Vi skal have et mere fokuseret DR, som koncentrerer sig om kerneopgaven: at levere det danske kvalitetsindhold, som danskerne ikke kan få andre steder. Som der står i formålsparagraffen i den netop indgåede public service-kontrakt:

”DR skal prioritere og styrke DR’s kvalitetsindhold inden for nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, folkeoplysning, uddannelse og læring samt den regionale dækning”.

DR skal være med til at styrke vores demokrati og det danske sprog og formidle den danske historie og kulturarv. Det er vigtigere end underholdningsprogrammer, som andre kanaler lige så godt kan lave.

Og når DR reduceres, og vi samtidig afsætter flere midler, som andre producenter kan søge til at lave dansk indhold for, så giver det mere plads og bedre muligheder for en lang stribe andre danske medier. Medier, der i dag er ramt af unfair konkurrence, når DR på deres mange platforme ganske gratis kan gengive de historier, som eksempelvis Jyllands-Posten eller Berlingske har brugt tid og kræfter på at producere.

Og helt ærligt. Det meste af den kritik, der har været af, at nu blander vi os alt for meget i, hvilke programmer DR skal lave, og at vi bryder med ”armslængdeprincippet”, skyldes ikke, at det er noget nyt, at der fra politisk hold sættes en ramme op for, hvad DR skal levere og prioritere. Det har der været længe. Det er og bliver politikerne, der på vegne af skatteborgerne sætter rammen, og så er det op til DR at udfylde den.

Nej, kritikken skyldes først og fremmest uenighed om, hvordan rammerne for DR skal være. Og måske også, at her var der en god lejlighed for visse mediepersoner til at kaste sig over deres yndlingsaversion, nemlig Dansk Folkeparti. Men dem om det. Vi arbejder stille og roligt fremad og prøver at få så meget indflydelse på mediepolitikken herhjemme som muligt, og indtil nu går det meget godt.

Med venlig hilsen

Peter Skaarup

 

Rul til toppen