Efter finanslov og en kavalkade af regeringsforslag…

Nu skal det være! Det skal være her i dette efterår, at Danmark endelig får indført en effektiv hjemsendelsespolitik, sådan som Dansk Folkeparti længe har kæmpet for! Det hørte vi statsminister Lars Løkke Rasmussen forpligte sig til under åbningsdebatten i sidste uge. Nu skal der så leveres.

For sidst, vi havde disse emner på forhandlingsbordet for et lille års tiden siden, blev det ikke til noget. Det hele kollapsede under kaos og tumult. Denne gang SKAL der leveres resultater.

I dag har regeringen indkaldt til det første officielle møde om næste års finanslov, som skal forhandles på plads den kommende måneds tid. Nu går forhandlingerne endelig i gang.

De mennesker, der er kommet hertil som flygtninge, skal hjem igen og være med at genopbygge deres fædreland, så snart det kan lade sig gøre. Dette bør være en moralsk såvel som en juridisk forpligtelse for enhver flygtning, der har bedt om hjælp i et andet land. Det er ganske enkelt sund fornuft.

Derfor skal der ske ændringer af både dansk lovgivning, administrativ praksis og tolkning af internationale konventioner. Budskabet herfra er soleklart: Det må ikke være de internationale konventioner, der kommer til at stå i vejen for den sunde fornuft. I så fald må konventionerne udfordres.

Og man må jo nærmest forstå på statsministeren, at de mange forhindringer for at nå et resultat, som ministeriernes embedsmænd med dybe panderynker fremførte under forhandlingerne sidste år, nu ikke længere er så stort et problem. Realiteten er måske, at det, når det kom til stykket, var den politiske vilje, der manglede dengang for snart et år siden?

Men det er jo så kun godt, hvis det har ændret sig.

For det er fuldstændig uholdbart, når ni ud af ti flygtninge og migranter ender med at blive i Danmark permanent.

Det er lige netop derfor, vi har brug for et nybrud i indvandringspolitikken. Vi skal have en effektiv hjemsendelsespolitik. Ellers vil flygtninge også i fremtiden blive til permanente indvandrere. Det dur ikke. Af rigtig mange og velkendte årsager. Økonomiske, sociale, kulturelle.

Og det har jo netop været problemet med den integrationspolitik, som Danmark har ført gennem årtier. Nemlig den omstændighed, at jo bedre integreret man er blevet via uddannelse, arbejde, relationer osv. desto mere sandsynligt er det, at man bliver her til evig tid.

For Dansk Folkeparti er det ikke et problem i sig selv, at flygtninge og migranter uddanner sig og arbejder, mens de alligevel er her. Det er kun godt, hvis de er aktive, forsørger sig selv og vender hjem igen som stærkere og klogere borgere for at hjælpe til med genopbygningen af deres land. Men integrationen har indtil nu gjort en effektiv hjemsendelsespolitik umulig.

Og det er jo helt absurd, at den omstændighed, at folk har det godt, mens de er i Danmark, skal medføre, at de reelt aldrig tager hjem igen. Det går ikke. Det skal vi have lavet om. Og jeg noterer derfor med tilfredshed statsministerens løfte om, at han vil engagere sig i arbejdet med at opnå netop dette nybrud i indvandringspolitikken.

Min klare forventning er, at vi nu langt om længe finder en løsning, så flygtninge og migranters deltagelse og selvforsørgelse ikke længere vil have den konsekvens, at de automatisk bliver til permanente indvandrere. Vi bør kunne indrette systemet således, at de rejser hjem, så snart det kan lade sig gøre, samtidig med, at de bidrager og forsørger sig selv, mens de er her. Sådan bør det være. Det er faktisk sund fornuft.

Men det altafgørende vil for DF til enhver tid være, at vi får etableret en effektiv hjemsendelsespolitik. At midlertidighed reelt kommer til at betyde midlertidighed. Det synspunkt har statsministeren nu tilsluttet sig. Jeg forventer, at han nu leverer det.

 

Scroll to top