fbpx

Ekstraordinært årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022

Der afholdes ekstraordinært årsmøde søndag den 23. januar 2022 kl. 13:00-16:00 i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning med henblik på at vælge ny partiformand.

Der er indskrivning fra kl. 11:00.

Her vil Kristian Thulesen Dahl takke af som partiformand og vi skal vælge en ny partiformand.

Alle medlemmer, der ønsker at deltage, skal indbetale 100,- kr. senest 7. januar 2022 på reg.nr.  7312 kontonr. 1059908 med navn og adresse i reference. Skriv også gerne det 4-5 cifrede medlemsnr, der kan ses på bagsiden af Dansk Folkeblad. (For en sikkerheds skyld bedes dokumentation medbringes til årsmødet)

Efter 7. januar 2022 er det ikke muligt at tilmelde sig årsmødet. Det gælder både delegerede og gæster.

Der vil kun være adgang for medlemmer, der har indbetalt 100,- kr. senest 7. januar 2022 og har betalt kontingent for 2022. For at have stemmeret skal man være medlem i mindst 4 måneder.

Lokalforeninger kan sende samme antal delegerede som ved årsmødet 2021. Dvs på baggrund af medlemstallet 31.12.2020.

Lokalformænd samt ny- og genvalgte by- regionsrådsmedlemmer i 2022 samt folketingsmedlemmer, MEP og medlemmer af hovedbestyrelsen og DFU’s hovedbestyrelse skal også indbetale 100,- kr. senest 7. januar, hvis de vil med som delegerede. De har krav på at komme med som delegerede – forudsat at de indbetaler rettidig. De tæller ikke med i lokalforeningens antal delegerede.

Hvis der er flere tilmeldinger end lokalforeningen har delegerede, vil lokalformanden blive kontaktet af sekretariatet. Så skal lokalbestyrelsen vælge hvem af de tilmeldte, der skal være lokalforeningens delegerede. De øvrige kommer med som gæster uden stemmeret.

Medlemmer, der ønsker at stille op som partiformand, skal senest 7. januar 2022 sende en mail til undertegnede. Der skal findes mindst 25 delegerede, som vil være stillere. Det vil være en god ide at finde nogle ekstra.

Man kan ikke være stiller for mere end én formandskandidat. Delegerede kan meddele, at de vil være stillere for en formandskandidat enten ved at underskrive en blanket, hvor dette fremgår, eller ved at sende en mail til formandskandidaten, hvor den delegerede oplyser, at man gerne vil være stiller for den pågældende formandskandidat.

Efter den 7. januar 2022 vil formandskandidaterne blive offentliggjort.

Det ekstraordinære årsmøde bliver indkaldt i Dansk Folkeblad i december 2021.

Rul til toppen