En forbedret ældrepleje – ja tak!

”Det går rigtig godt i Danmark.”

Skiftende statsministre og ministre har det med at bruge ovenstående sætning påfaldende meget, når de skal give danskerne en status over rigets tilstand.

Statsministeren brugte blandt andet sætningen flittigt i forbindelse med sin nytårstale i januar og siger det igen – og igen – og igen ved åbnings- og afslutningsdebatter.

På trods af at det da også går bedre med økonomien, så kan jeg godt forstå, at folk alligevel tager sig lidt til hovedet, når ”Det går rigtig godt i Danmark” gentages i én uendelighed.

For går det virkelig så godt i Danmark eksempelvis på ældreområdet?

I går kunne medierne fortælle om en rapport fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, (VIVE) der blandt andet konstaterede, at andelen af ældre, der får hjælp til rengøring og andre praktiske opgaver er halveret fra 2007-2017 – selvom de har brug for hjælp. Kort sagt, er servicen til vores ældre medborgere i den grad blevet forringet over de 10 år.

Rapporten konkluderer, at 73.000 svage ældre, i 2017 står uden hjemmehjælp.

Kan vi være det bekendt? Nej!
Når vi hører de tal, går det så rigtig godt i Danmark? Nej!

Der er stadig partier, der stiller danskerne store skattelettelser i udsigt. Det gør vi ikke i Dansk Folkeparti.

Vi ved nemlig, at der er områder i vores velfærdssamfund, der trænger til et løft.

Vores synspunktet har da også haft den effekt, at vi har fået afsat milliarder af kroner til ældreområdet siden sidste valg. På finansloven for 2016, fik vi afsat en milliard årligt til ældreområdet. Den såkaldte værdighedsmilliard.

På finansloven for 2018 blev vi enige om at afsætte en ekstra halv milliard – blandt andet målrettet en indsats for at få styrket bemandingen i ældreplejen.
Og på den seneste finanslov for 2019, fik vi afsat 650 millioner fra 2019-2022 til at understøtte en værdig alderdom.

For vi har vidst, at niveauet på ældreområdet har været for dårligt og at flere ressourcer har været nødvendige.

Men er det nok?
Er vi så færdige nu?

Nej. Med det niveau rapporten fra VIVE fortæller om, så er vi slet ikke i mål.

Også fordi mange kommuner ikke prioriterer ældreområdet højt nok.

I øjeblikket har vi et eksempel fra Assens kommune, hvor et flertal udenom Dansk Folkeparti har vedtaget at de ældre kun skal have rengøring hver 5. uge.

Her må man som byrådspolitiker gøre op med sig selv, om man synes, man kan være sådan noget bekendt overfor de ældre borgere i ens kommune.

I dag har der været spørgetime med statsministeren. Her tog jeg den netop udkomne rapport op, da det er vigtigt at få klare svar på, om regeringen vil være med til at prioritere ældreområdet fremover.

Vores ældre medborgere skal have en værdig og god alderdom.

Vi må stå sammen nu og se at få forbedret velfærden for vores ældre medborgere.
Vi må sikre flere ressourcer til ældreplejen i de kommende år.

Både Folketinget og kommunerne må tage denne opgave på sig!

En forbedret ældrepleje – ja tak!

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Scroll to top