fbpx

Et reelt løft af folkepensionisters økonomi – eller bare 17 kroner?

Vi har med finansloven sikret klassisk DF-politik: Markante stramninger i indvandringspolitikken og et reelt økonomisk løft til rigtig mange folkepensionister.
Ældre Sagen har skrevet et godt nyhedsbrev om fordelene for pensionisterne i finanslovsaftalen. Læs mere her:
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/pensionisternes-oekonomi-i-finansloven-for-2019?utm_source=MRM&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=MRM18122018&utm_term=aes-red&utm_content=inf

 På trods af at Ældre Sagen således udtrykker tilfredshed, mener andre ikke, at det rigtig batter noget. DR skrev på et tidspunkt, at folkepensionisterne blot kan se frem til 43 kroner mere om måneden. Forleden fik Ekstra Bladet så regnet sig frem til, at folkepensionisterne kun får sølle 17 kroner ekstra om måneden ud af det.

 Så hvad er op og ned på det hele? Det vil jeg gerne forklare.

 Men lad os først skrue tiden tilbage til starten af august, hvor DF holdt pressemøde i forbindelse med vores sommergruppemøde i Sønderborg. Her fortalte vi blandt andet, at vi gik til finanslovsforhandlingerne med en ambition om at sikre, at flere pensionister skal mærke, at det går godt med økonomien.

 Det ville vi gøre på to måder: Vi ville afskaffe den årlige udhuling af førtids- og folkepensionisters økonomi, som sker via satspuljen. Og vi ville lempe de rigide modregningsregler, så det bedre kan svare sig for folkepensionister at have sparet lidt op til egen pension eller give et nap med på arbejdsmarkedet.

 Og det er præcis det, vi har leveret med finanslovsaftalen. Vi har gjort præcis, som vi sagde, vi ville.

 Her er nogle fakta:

 Allerede fra næste år afskaffer vi satspuljen helt og dermed slipper folkepensionisterne for den mindre regulering, der år efter år har betydet, at pensionen er steget med en lavere takst end den almindelige lønudvikling i samfundet. Der har været tale om en årlig mindre regulering på op til 0,3 procent af pensionen. Så det er ikke noget stort beløb hver måned, vi taler om. Men over tid – år efter år efter år – bliver det til mange penge.

 Således har finansministeriet regnet ud, at hvis satspuljereguleringen aldrig havde været der, så ville en enlig folkepensionist med fuldt grundbeløb og fuldt pensionstillæg have haft 8.000 kr. mere i pension om året. Og Ældre Sagen har beregnet, at hvis udhulingen fortsatte de næste 10 år, så ville den samme folkepensionist få 5.800 kr. mindre i pension om året.

 Det er altså beløb, der er til at tage og føle på. Den udhuling stopper nu. Det har Dansk Folkeparti sikret. Og dermed kommer pensionen fremover til at stige i takt med den almindelige lønudvikling. Og det er noget, som samtlige folkepensionister får glæde af allerede fra 1. januar 2019.

 Derudover har vi taget fat i pensionisters modregningsregler. Mange pensionister har følt sig snydt, når de er blevet modregnet i pensionen, fordi de har haft lidt indtægter ved nogle timers arbejde eller når man som førtids- eller folkepensionist er blevet modregnet i sin ydelse, fordi man har en ægtefælle, der stadig er på arbejdsmarkedet.

 Disse modregningsregler lemper vi nu, så rigtig mange førtids- og folkepensionister vil opleve at få løftet deres økonomiske råderum.

 Helt konkret ændrer vi reglerne på følgende måder:

 Modregning ift. ægtefælles arbejdsindkomst hæves med 40.000 kr.

 Bundfradraget for arbejdsindkomst hæves fra 60.000 til 100.000 kr.

 Grænsen for, hvornår arbejdsindkomst fører til, at man bliver modregnet i ældrecheck og pensionstillæg hæves med 15.000 kr. for enlige og med 30.000 kr. for par i 2019.

 Der indføres en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for alle personer, der i gennemsnit arbejder mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen.

 Fremover kan det altså bedre betale sig for mange folkepensionister at give et nap med på arbejdsmarkedet.

 Afskaffelsen af satspuljereguleringen vil som nævnt komme alle folkepensionister til gode. I omegnen af 450.000 folkepensionister får en gevinst ud af de øvrige ændringer iflg. beregninger fra Finansministeriet og Ældre Sagen. Ikke alle får lige meget ud af det, men rigtig mange pensionister vil opleve at få et mærkbart bidrag til deres økonomi.

 Men I behøver ikke bare tage mine ord for det. Man kan faktisk selv gå ind på den pensionsberegner, som Faglige Seniorer har lavet og se, hvor meget mere man kan se frem til:

 https://fagligsenior.dk/2018/12/11/se-forskelle-paa-din-pension-2019/

 Oveni disse tiltag skal man lægge investeringer på sundhedsområdet – bl.a. afskaffelse af brugerbetaling for kommunale akutpladser og forsøg med en landsdækkende ledsagerordning for ældre blinde og svagsynede over 67 år – som ikke mindst kommer vore ældre medborgere til gode såvel som et fortsat fokus på at sikre en bedre og mere værdig ældrepleje.

 Med denne finanslov afsætter vi således 650 millioner over de kommende år til at understøtte en mere værdig alderdom for de mest udsatte ældre borgere. Og det kommer vel at mærke efter de seneste tre finanslove, hvor vi år efter år har afsat milliardbeløb for at sikre en bedre og mere værdig ældrepleje.

 Så når vi siger, at vi kæmper for bedre forhold for vore ældre, så er det ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi gør. År efter år. Finanslov efter finanslov. Så du ved stadig, hvad vi står for.

 Med venlig hilsen

 Kristian Thulesen Dahl

 Følg Kristian på Facebook – Tryk her

 

Rul til toppen