Vidste du – om EU

Vidste du, at Dansk Folkeparti ønsker et venskabeligt og dynamisk samarbejde med alle demokratiske og frihedselskende nationer i verden.

Men EU har udviklet sig til at diktere alt fra hvem der skal have ret til vores velfærdsgoder til om vi må have kontrol med, hvem der kommer ind i landet.

Det har resulteret i, at mange siger fra overfor EU. Og brittenerne har nu sagt fra og melder sig ud af EU og vil lave et samarbejde med EU om frihandel mv. Men de vil have retten til selv at bestemme over indvandring og velfærdsgoder tilbage. Kort sagt: Retten til igen at være herre i eget hus.

EU burde nøjes med at beskæftige sig med ting som frihandel og grænseoverskridende kriminalitet. Men EU arbejder altid for en stadig snævrere union og gang på gang bliver vi overrasket over hvad EU nu vil bestemme over:


Vidste du, at EU dikterer, at børnechecken sendes til udenlandske børn, der aldrig har været i Danmark, når blot en forælder har et fritidsjob i Danmark?

Tidligere var det EU-borgerens oprindelige bopælsland, der skulle udbetale børnecheck. Men EU-domstolen har i 2001 fastslået, at det nu er beskæftigelseslandet, der skal udbetale børnecheck. Så på trods af at et flertal i Folketinget ønskede, at børnechecken er til børn, der bor i Danmark, har EU dikteret, at Danmark skal sende børnecheck til børn, der aldrig har været i Danmark.

Politiken skrev, at ”Udlændinge har ret til dansk børnecheck fra dag ét. EU-Kommissionen giver Danmark en begmand: Der må ikke gøres forskel på danskere og andre EU-borgere”.


Vidste du, at EU dikterer, at udlændinge, der tager uddannelse i Danmark har krav på SU?

På trods af at et flertal i Folketinget ønskede at opretholde, at SU er til danske studerende, har EU-domstolen i 2013 fastslået, at studerende fra andre EU-lande er i deres fulde ret til frit at tage en uddannelse i Danmark og tilmed modtage den fulde SU. Det kræver bare, at EU-borgeren er villig til at tage et job på 10-12 timer om ugen ved siden af studiet. Det er en ordning, som særligt studerende fra østeuropæiske lande gør brug af.

TV2: Minister: Bekymrende mange udlændinge får SU i Danmark

TV2: Udlændinge på dansk SU udløser nødbremse


Vidste du, at vi takket være vores EURO-forbehold er sluppet for at hæfte for 338 milliarder kr. for Sydeuropas overforbrug af den fælles valuta?

Økonomer har beregnet, at hvis Danmark havde været med i Euroen, havde vi hæftet for 338 milliarder kr., som ville havde været Danmarks andel i henholdsvis stabilitetsfonden ESM, fonden EFSF samt Den Europæiske Centralbank ECB.

Eksempelvis siger lektor i international økonomi ved Handelshøjskolen på Aarhus Universitet, om danskernes Nej til at udskifte kronen med den fælles Euro, at ”Det var klogt dengang, og det har vist sig at være endnu klogere, end man troede”. Ligeledes siger cheføkonom i FIH Erhvervsbank, at ”Den regning, som Danmark ville have hængt på, er enorm i forhold til vores BNP. Det er vel også de færreste, der vil være med i en klub, hvor man ikke ved, hvor meget kontingentet stiger, men hvor man ved, at det stiger”.

Dansk Folkeparti anbefalede et Nej til at udskifte kronen med Euroen i 2000 og danskerne stemte Nej og sikrede dermed, at vi ikke røg ind i en fælles valuta som sydeuropæiske lande bruger løs af.

Politiken: Vi har sparet milliarder ved at holde os fra Euro'en

TV2: Nej til Euro har sparet os 338 milliarder kr.


Vidste du, at EU’s åbne grænser medfører flere indbrud og gadekriminalitet i Danmark?

I EU's grænseløse Union må vi ikke have grænsekontrol. Så i 2001 blev politiet bortvist fra deres kontrolposter ved vores grænse. Dermed blev der fri adgang for europæiske bander, der risikofrit kan rejse til Danmark, fylde varevognen med tyvekoster og rejse retur.

EU har i øjeblikket tilladt en midlertidig grænsekontrol. Hvis denne slutter, er der igen fri adgang til Danmark.

Vi vil have genindført vores permanente grænsekontrol!

Eksempelvis skriver BT om at Øst-tyve invaderer Danmark og MetroXpress fortæller om, hvordan rumænske fanger kalder fængsler for ’ren luksus’


Vidste du, at EU’s åbne grænser betyder, at narkoen flyder ind over Danmarks grænser?

EU’s åbne grænser - hvor grænsekontrol er forbudt - har medført, at kriminelle kan køre til Amsterdam og fylde bilen med ecstasy-piller og anden narkotika og køre retur uden nogen grænsekontrol. Det giver naturligvis meget mere ecstasy og narko i Danmark.

EU har i øjeblikket tilladt en midlertidig grænsekontrol. Hvis denne slutter, er der igen fri adgang til Danmark.

Vi vil have genindført vores permanente grænsekontrol!

Eksempelvis har Ritzau beskrevet hvordan 'EU's åbne grænser giver narkosmuglerne frit spil'.

JV: EU's åbne grænser giver narkosmuglerne frit spil

Berlingske: Narkoen vælter ind over grænsen


Vidste du, at EU’s frie bevægelighed giver løntrykkere fra Østeuropa?

EU's frie bevægelighed af arbejdskraft har givet fri adgang til det danske arbejdsmarked fra østeuropæiske EU-lande. Dermed er store dele af eksempelvis rengøring på hoteller og landbrugsarbejdet overtaget af østeuropæere, der gladeligt arbejder billigt og længe og kan supplere deres løn med velfærdsgoder som børnecheck til deres børn, der aldrig har været i Danmark.

Eksempelvis skriver BT, at der er et ”kæmpe boom i antallet af østarbejdere” og at der nu er over 100.000 østeuropæere i Danmark. Samtidig skriver Danmarks Statistik, at der er over 100.000 arbejdsløse danskere.

BT: Kæmpe boom i antallet af østarbejdere: 'Danskere konkurrerer på ulige vilkår'

Danmarks Statistik:Bruttoledighed på 116.000


Vidste du, at EU's formålsparagraf er, at der altid skal arbejdes for en stadig snævrere Union?  

EU har forpligtet sig til ’en stadig snævrere Union’, som går helt tilbage til Rom-traktaten fra 1957. Det blev stadfæstet i EU’s traktatgrundlag i Maastricht-traktaten, som danskerne stemte Nej til i 1992. Alligevel blev det endnu engang fastslået i Lissabon-traktaten, som danskerne ikke fik lejlighed til at stemme om.

Flere og flere beslutninger træffes i EU - og EU vil hele tiden arbejde for en stadig snævrere Union og dermed endnu mere EU.

Det er bl.a. gennemgået af Folketingets EU-konsulent i en EU note til Europa- og retsudvalget.

EU note: En stadig snævrere union mellem befolkningerne i Europa


I Danmark skal Folketinget bestemme – ikke EU!

Scroll to top