fbpx

Fælles færgesekretariat kan vende udviklingen på øerne

Pressemeddelelse

DF: Fælles færgesekretariat kan vende udviklingen på øerne

Dansk Folkepartis ordfører for landdistrikter og øer, Mette Hjermind Dencker, efterlyser et fælles færgesekretariat for øerne i Danmark. Det sker, efter at en undersøgelse har vist, at 40 procent af borgerne på øerne er pensionister, mens andre 10-15 procent befinder sig uden for arbejdsmarkedet på grund af enten sygdom eller studier.

Mette Hjermind Dencker siger, at hun desværre ikke er overrasket over tallene og peger på, at øerne længe har været inde i en negativ spiral på grund af manglende infrastruktur. Hun peger på, at en stor del af løsningen består i bedre færgeforbindelser, som muliggør studier og arbejde på fastlandet.

”Det er færgernes hullede fartplaner og høje billetpriser, der besværliggør pasning af job og uddannelse, og som bevirker, at man vælger sine ærinder uden for øerne omhyggeligt. Infrastrukturen appellerer dermed til folk, der ikke behøver at tage fra øen så tit”, siger Mette Hjermind Dencker.

Hun understreger, at hvis øerne skal have nye tilflyttere, er samfundet nødt til i højere grad at ligestille øboerne med resten af befolkningen, som heller ikke betaler for at køre på motorvejen, og som kan tage tog og busser der kører regelmæssigt. Vi er nødt til at anerkende, at forbindelsen over havet er øboernes motorvej, og den skal derfor være gunstig i både pris og hyppighed.

”Vi har et ministerium for landdistrikter, der fungerer af navn og ikke af gavn. Vi savner at se nogle initiativer, der skal gøre det attraktivt for tilflyttere til øerne. De 15 millioner, de satte af på udligningsreformen fungerer ikke i praksis, der er det endt som en besparelse i stedet, og deres hensigt om et færgesekretariat faldt på gulvet da KL sagde nej til det. Vi mangler nu at se ministeren vise sig som et mandfolk og træde i karakter”, siger Mette Hjermind Dencker.

Formålet med et fælles færgesekretariat er ifølge Mette Hjermind Dencker at lade kompetente folk drive færgerne i stedet for ansatte i kommunen uden relevant uddannelse og erfaring. Et fælles sekretariat skal desuden råde over to ekstrafærger, når færger er på værft eller ude af drift. Endelig giver et fælles sekretariat fordele gennem fælles indkøb af olie, sikkerhedsudstyr, forsikringer m.m., samt at de ansatte er øboere, der selv kender vigtigheden af, at forbindelsen til fastlandet skal være regelmæssig.

”Men i Dansk Folkeparti vil vi ikke overlade beslutningen til kommunerne. Vi kræver, at regeringen gennemfører den overordnede beslutning om det fælles sekretariat. Det drejer sig om øernes overlevelse, og dette er vores sidste chance for at vende udviklingen og redde øerne”, siger Mette Hjermind Dencker.

Rul til toppen