fbpx

Finansloven på plads – men hvad så?

I fredags kom finansloven endelig på plads. Efter lange og seje forhandlinger. Til sidst måtte forhandlingerne henlægges til statsministeriet for at få det sidste til at gå op. Mødet i statsministeriet kommer jeg tilbage til.

Finansloven indeholder mange gode ting. Flere ressourcer til ældreplejen. Flere politibetjente. Det ridende politi tilbage – noget, vi har ønsket os i flere år. Sundhedsvæsenet slipper pr. 1. januar 2018 af med det forhadte to-procent-sparekrav, og hertil kommer der med finansloven en række forbedringer. Eksempelvis kommer der endnu en redningshelikopter i det nordjyske.

Boligjob-ordningen – eller håndværkerfradraget – gøres permanent. Vi synes, det er vigtigt, at husejere og lejere løbende vedligeholder deres hus eller lejlighed. Det er sundt for vores samfund, at vores boliger er godt vedligeholdte. Samtidig betyder håndværkerfradraget jo også, at det er en god ide at få en regning! På den måde modvirker ordningen sort arbejde. Mange andre gode ting kan nævnes. Men find eventuelt selv finanslovsaftalen her: https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2017/12/aftale-om-finansloven-for-2018.pdf

Jo. Der er meget at glæde sig over med finansloven. Men hvad så? Bliver den vedtaget? Hmmm. Vi kan da håbe, at alle tre regeringspartier kommer til fornuft og gør det klart, at de selvfølgelig stemmer for deres egen finanslov, når den kommer til afstemning i Folketinget. For det er jo selvsagt grotesk, at ét regeringsparti har bebudet, at de ikke vil stemme for deres egen finanslov, medmindre vi samtidig giver ”historisk store skattelettelser”. Hvor er vi henne, hvis ikke en regering støtter sin egen finanslov?

Og så er vi tilbage ved mødet i statsministeriet i fredags. Jeg deltog nemlig i fredags i et langt statusmøde i statsministeriet. Statsministeren havde inviteret regeringspartiernes og Dansk Folkepartis folketingsgrupper til et glas gløgg og æbleskiver i anledning af den tilstundende jul, så statusmødet kom i gang, mens dette arrangement ebbede ud. Egentlig troede jeg, at jeg skulle møde den samme kreds, som et par dage før havde aftalt et hurtigt forløb omkring skatteforhandlinger og udlændingepolitikken, men i stedet kom jeg alene til at møde topfolk fra Venstre.

På de udtalelser, der er faldet efter mødet fredag eftermiddag, skulle man tro, at jeg også havde talt med Liberal Alliances Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Men dem mødte jeg slet ikke. Og i forhold til indholdet af mødet gav jeg alene tilsagn om, hvordan DF ville stille sig i forhold til de sidste udeståender omkring finansloven, så den kunne komme på plads fredag aften. Og så at vi naturligvis – når finansloven var på plads – var parate til at forhandle videre omkring skat og udlændingepolitik. Præcis som vi også har gjort rede for offentligt.

Dansk Folkeparti har således ikke garanteret regeringen flertal for ”historisk store skattelettelser”. Heller ikke givet garanti for, at forhandlingerne er færdige før jul. Det siger sig selv, at man ikke kan vide, hvornår forhandlinger er så langt fremskreden, at man kan indgå aftaler. Slet ikke når det handler om udlændingepolitik, hvor næsten alle logiske forslag om stramninger besvares med et: ”Det må vi se nærmere på og vurdere i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”.

I dag fortsætter forhandlingerne så. Vi møder op i statsministeriet og gør vores til at få gode aftaler i stand til gavn for danskerne. Vi vil sikre, at vores fælles velfærd er sikret. Først derefter kan der gives skattelettelser. Og så vil vi insistere på et paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik. Vi skal sikre, at flygtninge, der hjælpes i Danmark i stedet for i deres nabolande, hjælpes midlertidigt. At de kommer tilbage til deres hjemland, når muligheden er der. Sådan fungerer det jo på ingen måde i dag. Men skal vi lave aftaler med regeringen de næste par uger, skal dette på plads. Sidst, vi lavede et grundlæggende opgør med dansk udlændingepolitik, var i 2002. Efter regeringsskiftet i 2001. Nu er tiden kommet til den næste store ændring: At midlertidig opholdstilladelse i Danmark også i realiteten betyder midlertidig!

Vi skal passe på Danmark. Der er så meget, vi skal passe på!

 

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

 

Rul til toppen