fbpx

Flåden har historisk pligt til at sikre danske skibes frie sejlads. Hvorfor tøver den socialistiske regering…?

Midt i juli måned indløb budskabet om, at to handelsskibe under britisk flag i det internationale Hormuzstræde var blevet opbragt af iranske soldater. Mandskabet ombord blev anholdt, og deres fartøjer bugseret i iransk havn.

Den civiliserede verden var naturligt nok rystet over dette rene og uforfalskede stats-pirateri ved højlys dag, styret af de trælse imamer i Teheran og deres ondskabsfulde Revolutionsgarde, og allerede den 14. juli opfordrede jeg derfor på Dansk Folkepartis vegne regeringen til, at en dansk flådestyrke blev sendt afsted til Hormuzstrædet for at være med til at sikre danske handelsskibe fri passage.

Men hvorfor nu det?
Hvorfor skulle det dog være Flådens opgave at sejle flere tusind kilometer væk – med stor sandsynlighed for, at Teheran-Imamerne blev endnu mere mopsede på Danmark, end de ellers er?
Var det da ikke meget lettere og mindre forpligtende bare at lade USA og Storbritannien gøre det nødvendige?
Og burde vi da i det mindste ikke vente på, at vi fik en opfordring fra de to nævnte lande til at være med?

Joh, jeg fik i de dage på min mail en del af sådanne spørgsmål fra borgere, og det er jo bestemt udmærkede spørgsmål at stille.

Men denne sag er ikke en af de ”normale”, hvor vi vurderer, om vi vil hjælpe briter, franskmænd eller amerikanere, for netop når det gælder civil skibstrafik, er Danmark faktisk blandt Verdens allerstørste. Mere end 15 procent af al tonnage, som fragtes på verdenshavene er under dansk flag, og Danmark rangerer som Verdens femtestørste skibsnation, og overgår i den forbindelse såvel USA som Storbritannien og Tyskland. Og derfor har Flåden pligt til – uden på opfordring af nogen andre – på egen hånd at sikre det fornødne i forhold til vore handelsskibe.

Denne pligt er ligefrem historisk, hvad mange vist enten har glemt eller måske aldrig har fået fortalt. Og derfor – med risiko for at jeg kommer til at lyde som en tør, gammel nationalkonservativ skolelærer – skal jeg her lige kort redegøre for, hvorfor Flåden – Søværnet – overhovedet er sat i verden.

Jo, det var i 1510 – for mere end 500 år siden – at salig kong Hans grundlagde Flåden, og således blev Danmark det første land i Europa, som indførte en decideret, stående krigsflåde. Rigsråd Henrik Krummedige blev øverstkommanderende, og dygtige navigatører som Jens Holgersen Ulfstand og Søren Norby blev indsats admiraler. Allerede 20 år efter var 40 flådefartøjer klar.

Den vigtigste opgave for Flåden blev at sikre dansk civil skibstrafik på havene, for også den gang lurede ikke alene pirater på bytte, men også militært veludrustede bystater som Lybæk, Rostock, Wismar og Danzig udøvede pirateri. Flådens opgaver blev i historiens løb mangeartet, men den væsentligste forblev sikring af dansk-norsk skibsfarts frie passage af rigets skibe til Vestafrika, til Indien og til Vestindien.

Denne Flådens førsteopgave er aldrig ændret, og gælder således også dags dato i 2019.

Så derfor var vore fregatter naturligt til stede i Det Indiske Ocean og Aden-Bugten, da skumle somaliske pirater på stribe opbragte danske civile fartøjer, og tog besætningerne som gidsler. Et stærkt militært engagement – i samarbejde med andre nationer – fik bragt pirateriet til ophør.

At det endnu ikke er et dansk fartøj, iranerne har opbragt, er alene et lykkeligt tilfælde. Dagligt færdes der danske civile skibe i Hormuzstrædet og Den Persiske Bugt, så derfor bør vi ikke spilde tid på snak – men snarest muligt få danske flådefartøjer på kurs mod pirat-området.

Men Regeringen synes at tage sig god tid. Mens Dansk Folkeparti som nævnt allerede den 14. juli gentagne gange opfordrede regeringen til at sætte arbejdet i gang, skulle der gå 12 dage (26/7), inden den socialdemokratiske regering kom i omdrejninger. Og det skete ikke på eget initiativ, og fordi man tog Søværnets historiske opgave alvorligt, men udelukkende fordi Storbritannien havde opfordret til, at Danmark sendte flådefartøjer afsted.

Og Regeringen er sørme ikke færdig med at tage sig god tid. Først ved Udenrigspolitisk Nævns ordinære møde, fredag den 23. august, vil partierne få en orientering om, hvorvidt vi skal sende fartøjer afsted, og hvad og hvor meget der eventuelt skal sendes afsted. Ved samme lejlighed får vi også en idé om, hvorvidt afsendelse af fartøjer først skal godkendes i Folketingssalen. Er dette tilfældet, vil alt yderligere forsinkes.

Alt i alt en underlig situation: Danske handelsskibe er i latent fare, Søværnet er selvfølgelig klar til med kort varsel at fortsætte og udføre sin 500-år gamle historiske opgave. Men den socialdemokratiske regering har intet hastværk….

Med venlig hilsen

Søren Espersen

 

Rul til toppen