fbpx

Folketinget åbner – meget skal på plads her i efteråret!

Jeg holder af traditioner. Og som efterhånden mangeårigt medlem af Folketinget har jeg altid set frem til den første tirsdag i oktober, hvor den traditionelle åbning af Folketinget finder sted. Det er en af demokratiets store dage.

Dagen starter med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Senere følger så selve åbningen af Folketinget med deltagelse af kongefamilien. Jeg synes, at kongefamiliens deltagelse gør dagen ekstra festlig. Sådan bliver det også i år, selvom vi desværre må undvære Prins Henrik, der som bekendt er ramt af sygdom. Men Dronningen og hendes familie sammen med Folketinget symboliserer et samlet Danmark, og det har vi brug for i en urolig verden, hvor alting ellers er under forandring.

I år glæder jeg mig særligt over, at vi nu – langt om længe – har fået Dannebrog placeret permanent i Folketingssalen. En smuk fane, der kommer til at stå til højre for formandsstolen. Dejligt. Dét var på tide.

Og så er der selvfølgelig statsministerens traditionsrige åbningstale. Jo heller ikke helt uinteressant… Vi står i hvert fald over for et interessant politisk efterår med mange vigtige politiske forhandlinger.

Vi fik en god start, da vi for et par uger siden lavede en aftale om ændringer i bilafgifterne. En aftale som også ændrer på reglerne om leasing og gør specielt de gode, sikre og miljørigtige familiebiler lidt billigere. Nu venter så forhandlinger om en erhvervs- og vækstpakke, skat og finanslov. Herunder ikke mindst forhandlinger om det krav, der stilles til vore sygehuse om at effektivisere for 2 procent om året.

Som jeg har skrevet i tidligere nyhedsbreve, er tiden løbet fra det såkaldte ”produktivitetskrav”. De gode folk, som arbejder i vores sundhedsvæsen, kan ikke løbe hurtigere, end de allerede gør. Grænsen er nået. Det er tid til at omlægge den måde, som vi styrer vores sygehuse på, så vi får mere fokus på at sikre, at patienten får kvalitet i behandlingen. Kvalitet frem for kvantitet. Vores ønske er, at 2-procentskravet fjernes allerede i 2018.

Og så er det også værd at fremhæve, at der tilsyneladende er bred enighed om, at Danmark skal have grænsekontrol også efter den 12. november 2017, hvor den nuværende såkaldte midlertidige tilladelse til at gennemføre kontrol på grænsen udløber.

Vi vil have grænsekontrollen styrket og gjort permanent. Og for mig står det helt klart, at det alene er os her i Danmark, der bestemmer, om vi skal have kontrol ved de danske grænser. Det er ikke en græsk EU-kommissær, der skal beslutte det!

Og nu, hvor det står klart, at der er bred opbakning til fortsat grænsekontrol, skal vi sikre, at de gode folk fra politiet, hjemmeværnet og forsvaret, som gør et rigtig stort stykke arbejde ved grænsen, får nogle bedre arbejdsforhold. I dag står de mere eller mindre ude i det fri og er prisgivet vind og vejr. Det er ikke optimalt her til lands. Og slet ikke nu, hvor vi går ind i den koldere sæson.

Lad os derfor få etableret de nødvendige fysiske installationer ved grænsen, så vores folk får bedre arbejdsbetingelser. Vores folk ved grænsen skal naturligvis have ordentlige arbejdsforhold med tag over hovedet, ordentlige IT-forbindelser osv. Det må vi også have på plads her i efteråret! Meget skal på plads her i efteråret!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Rul til toppen