fbpx

Folketingets indgreb overfor sygeplejerskerne skaber frustration og løser ingenting!

I dag har Folketinget vedtaget at gribe ind i konflikten med sygeplejerskerne. Det betyder, at sygeplejerskerne nu skal gå på arbejde igen fra i morgen. Umiddelbart godt nyt for patienterne – men måske alligevel ikke… For risikoen er nu, at det er en flok umotiverede og frustrerede sygeplejersker, der møder frem.

Allerede nu har vi problemer med at holde på kernetropperne i den offentlige sektor. Risikoen med indgrebet er, at den udfordring vil vokse de kommende år. Og med et stærkt stigende antal ældre over 80 år, hvoraf en stor del får brug for mere hjælp, er det bestemt ikke noget, der lover godt.

Sygeplejerskekonflikten viser samtidig meget tydeligt, at den højt besungne “Danske Model” ikke fungerer på de dele af det offentlige arbejdsmarked, hvor vi reelt ikke tillader, der strejkes for bedre vilkår. Den Danske Model går selvsagt ud på, at arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler sig til rette om vilkårene på arbejdsmarkedet. Men modellen indeholder også, at når det engang imellem ikke lykkes, kan medarbejdere strejke, ligesom arbejdsgivere kan lave lockout.

Det er med andre ord en model, som giver både arbejdsgivere og lønmodtagere instrumenterne til at udkæmpe en ligeværdig faglig kamp. En rigtig god ide, som generelt fungerer glimrende på det private arbejdsmarked.

Men modellen virker ikke for sygeplejersker, som kun i meget begrænset omfang kan anvende strejkevåbnet. For vi vil naturligvis altid have et omfattende nødberedskab på vores hospitaler osv., så en faglig konflikt ikke skader de patienter, som har akut brug for behandling. Sådan skal det selvfølgelig være. Vi accepterer jo heller ikke, at eksempelvis politibetjente og fængselsbetjente strejker, så forbryderne får frit spil eller fangerne kan overtage fængslerne. Det siger sig selv.

Men det betyder altså også, at strejkevåbnet ikke er effektivt for eksempelvis sygeplejerskerne. De tillades ikke at strejke i et omfang, så det for alvor kan mærkes.

Derfor har det også igennem lang tid stået klart, at konflikten med sygeplejerskerne ikke ville blive løst med en aftale parterne imellem. Det ville ende med et regeringsindgreb. Spørgsmålet var bare, hvor længe strejken fik lov at vare…

Og derfor har vi også længe argumenteret for, at man lige så godt kunne gribe ind. Hvorfor vente på det uundgåelige. Jo længere tid, der gik, desto flere operationer og behandlinger ville patienterne få aflyst eller udsat. Hvorfor trække pinen ud for de berørte patienter, hvis der alligevel ikke var udsigt til en forhandlingsløsning?

Fra DF’s side har vi dog krævet, at et indgreb samtidig skulle indeholde en forpligtelse til at udvikle en ny model for det offentlige arbejdsmarked. Så vi kunne give et reelt håb om, at den grundlæggende udfordring med lønniveau og arbejdsvilkår kunne løses i fremtiden. Det har regeringen desværre afvist.

Folketinget har nu valgt at gribe ind på en måde, som overhovedet ikke adresserer de underliggende problemer på det offentlige arbejdsmarked. Regeringen afslutter konflikten med et lovindgreb, som læner sig helt op af det mæglingsforslag, som sygeplejerskerne tidligere klart har afvist.

Når en så stor og vigtig gruppe medarbejdere som sygeplejerskerne igennem så lang tid har været utilfredse med løn- og arbejdsvilkår, så bliver vi i Folketinget nødt til at lytte til dem og tage frustrationen alvorligt.

I stedet nedsættes der nu endnu en kommission, som skal se på løndannelsen på det offentlige arbejdsmarked. Og vel at mærke en kommission, hvor ingen af partierne, der nu stemmer for indgrebet, har forpligtet sig til noget som helst… Kan det blive mere tandløst?

Fra DF’s side stiller vi ikke sygeplejerskerne nogen guldregn med store lønstigninger i udsigt. Men vi vil løse de mere grundlæggende, strukturelle udfordringer, som regeringens indgreb blot sparker til hjørne. Dermed vil problemerne på et af velfærdssamfundets kerneområder fortsætte.

Folketingets indgreb overfor sygeplejerskerne skaber derfor frustration og løser ingenting!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Bliv gratis prøvemedlem af Dansk Folkeparti i resten af 2021

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:

Fik du læst:

DF kræver svar fra minister: Hvordan kunne udvisningsdømte komme til Danmark?

Dommer i Messerschmidt-sagen har tidligere været inhabil

DF-forslag om Dannebrog på Københavns Rådhus lever stadig

Rul til toppen