fbpx

Forbyd halal-slagtning i EU

Pressemeddelelse

Messerschmidt: Forbyd halal-slagtning i EU

Nye EU-krav gør, at medlemslandene ikke må forbyde halal-slagtninger. Det er nyligt blevet bekræftet efter en polsk højesteretsdom. Men nu har EU også trukket krav om mærkning af kød, hvor dyret er slagtet uden forudgående bedøvelse, tilbage. Det er en dyrevelfærdsmæssig skandale, siger Dansk Folkepartis medlem af EU-parlamentet, Morten Messerschmidt. Han kaster sig derfor ind i kampen og vil have halal-slagtning forbudt i hele EU.

Polens Højesteret har for nyligt vedtaget, at islamiske og jødiske slagteritualer, halal-slagtning og schæchtning, skulle forbydes. At skære halsen over på dyr, før de er blevet bedøvet, skulle således have været ulovligt i Polen fra 1. januar 2013. Men loven bliver på netop den dag torpederet af et nyt EU-direktiv, der påbyder EU-landene at åbne for rituel slagtning. Og da EU-lov har forrang, er den polske højesterets beslutning kun af symbolsk karakter.

Morten Messerschmidt siger: ”Halal-slagtning er noget af det mest modbydelige dyrplageri og bør stoppes. EU må have klar besked på, at reglerne skal ændres, så dyr bliver slagtet på den mest smertefri og hurtige måde. Det må have forrang i forhold til religiøse slagtemetoder, men EU har indtil nu være fodslæbende og det er derfor vigtigt, at vi får en bred debat om slagtemetoden”.

Hjulpet af EU går halal-slagtning sejrsgang i Europa. Kun fire lande har et decideret forbud: Norge, Island, Schweiz og Sverige. Sverige er det eneste EU-land, som forbyder slagtning uden bedøvelse, og nu kan vi forudse, at de islamiske organisationer i Sverige gør sig klar til at forlange deres EU-ret.

Morten Messerschmidt vil tage sagen op med kommissionen, men forventer ikke at møde velvilje i EU-systemet

”Skulle nogen engang have haft tillid til, at EU ville forsvare kristen, europæisk identitet, så kan de godt tro om igen. EU virker snarere som en trojansk hest i ethvert land, som beslutter at sætte foden ned og sige stop. EU har afvist at mærke alle kødprodukter, der beskriver, hvordan dyret er aflivet, og det har som konsekvens, at vi kun ved at blive vegetarer kan være sikre på at undgå at spise kød fra halalslagtede dyr”, afslutter han.

Rul til toppen