fbpx

Frigiv de indefrosne feriepenge, gør folkepensionen skattefri resten af året og forlæng hjælpepakkerne!

I en svær krisetid har et samlet Folketing lavet tiltag og hjælpepakker for et tre-cifret-milliardbeløb for at holde hånden under virksomheder og ansatte. Over 200.000 danskere har eksempelvis fået hjælp via ordningen om lønkompensation. Alligevel har flere end 50.000 danskere mistet deres arbejde. Det er voldsomt. Men uden hjælpepakkerne var det gået meget værre.

 

Hjælpepakkerne er i sagens natur en midlertidig foranstaltning. Ekstraordinære tiltag, som er indført for at modvirke den nedgang i økonomisk og samfundsmæssig aktivitet, som ellers er en direkte konsekvens af coronakrisen og den delvise nedlukning af det danske samfund.

 

I takt med, at samfundet åbnes igen, er det naturligt, at hjælpepakkerne gradvis udfases. Det er selvfølgelig ikke ”normalen”, at staten betaler kompensation til virksomheder for at sende deres medarbejdere hjem. Men vi er desværre stadig langt fra at være tilbage ved normale tilstande.

 

Nu handler det om at sikre, at der hurtigst muligt kommer gang i hjulene igen. Derfor skal vi stimulere forbrug og økonomisk aktivitet. Bidrage til at danskerne synes, det er trygt at bruge penge igen.

 

Regeringen har nedsat en økonomisk ekspertgruppe, der netop har offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan man bedst kan udfase hjælpepakkerne i takt med genåbningen. Ekspertgruppen anbefaler, at hjælpepakkerne udløber 8. juli.

 

Det, synes jeg, er for tidligt. For selvom det naturligvis er glædeligt, at vi indtil videre er kommet bedre igennem coronakrisen end frygtet og nu står midt i processen med at genåbne vort samfund, så er der stadig mange virksomheder, som er kraftigt påvirket af krisen. Og derudover står vi over for en sommerperiode, hvor der normalt vil være en nedgang i den økonomiske aktivitet.

 

Derfor er det forkert at sløjfe hjælpepakkerne i starten af juli. I stedet bør de som udgangspunkt forlænges til august.

 

Derudover er der nu gang i den politiske debat om hvilke initiativer, der skal tages for at sætte gang i økonomien igen. Forslagene er mange. Jeg synes, der er nogle oplagte forslag at tage med til forhandlingerne. For hvorfor eksempelvis ikke udbetale danskernes indefrosne feriepenge nu i stedet for, når modtagerne forlader arbejdsmarkedet?

 

Og som et andet eksempel: Hvorfor ikke gøre folkepensionen skattefri resten af året? Folkepensionisterne er en af de eneste grupper, der ikke har fået en hjælpepakke. Og mange ældre borgere har lidt store afsavn under coronakrisen med begrænset fysisk kontakt til familiemedlemmer. Det vil også give god mening at tænke førtidspensionister ind i denne sammenhæng. Mange af disse borgere har ikke store midler at gøre godt med, så det kan forventes, som også de økonomiske eksperter har været inde på, at det er penge, som i vid udstrækning vil gå til øget forbrug og dermed bidrage positivt til at få gang i økonomien til gavn for os alle. Samtidig med at det så også kan forsøde seniorers tilværelse en anelse. Og det kan vi vel unde mange af de danskere, som har været særligt ramt under corona-nedlukningen.

 

Jeg håber, at regeringen vil lade Folketingets partier spille en reel rolle i forhandlingerne om den økonomiske genopretning – i stedet for blot på et tidspunkt at komme med et udspil, som den så forventer, at partierne bakker op. Og hvis ikke vi bakker op, så lade sive, at vi forhindrer regeringen i at lede landet. For sådan forholder sig ikke. Vi vil rigtig gerne medvirke, men det er kun rimeligt at forlange, at vi så også får indflydelse. Og nu har vi fremsat nogle af vores ønsker:

 

Frigiv feriepengene – gør pensionen skattefri resten af året – forlæng hjælpepakker til efter sommerferien.

 

Med venlig hilsen

 

Kristian Thulesen Dahl

 

 

Fik du læst:

 

DF gør nyt forsøg på at få Danmark ud af Marrakesh-aftalen

https://ditoverblik.dk/df-goer-nyt-forsoeg-paa-at-faa-danmark-ud-af-marrakech-aftalen/

 

DF-forslag skudt ned: I følge jurister må et byråd ikke sige nej til bønnekaldhttps://ditoverblik.dk/jurister-skyder-df-forslag-ned-et-byraad-maa-ikke-sige-nej-til-boennekald/

 

Partier har tabt tålmodigheden med kulturministeren

https://ditoverblik.dk/partier-har-tabt-taalmodighed-med-kulturministeren/

 

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:

https://sensetest.us18.list-manage.com/subscribe/post?u=ab3bf89b39687876b440fb7fa&id=a77b433213

 

Rul til toppen