Fuglene synger – påsken er på vej.

Mange havde fundet vej til Thyregod kirke her til formiddag. Påskedagenes budskaber blev serveret på en lille time. Levende fortalt af vores præst med musen Nikodemus og det dejlige børnepåskekor, som med skuespil viste os gennem en af de vigtigste højtider i kristendommen. En time med indhold men samtidig en time med ro og refleksion. Noget vi nok alle kan have brug for i en fortravlet og hektisk hverdag.

Og som jeg sidder der i kirken bliver jeg mindet om, at Danmark er en rigtig dejlig lille plet på jorden. Med sammenhæng og fællesskab. Godt nok et lille land – men alligevel et land, som har så uendeligt meget at byde på – og som vi skal tage os godt af.

Vi skal eksempelvis passe på vores sammenhængskraft.

For selvom Danmark er et lille land, så tror jeg desværre, at forskellene kan være store. Der er stor forskel på, hvad man bekymrer sig om.

En historie, som fylder nærmest alt inde på Christiansborg, som kan få medierne til at gå i selvsving, fylder ikke nødvendigvis ret meget, hvis man besøger andre dele af landet.

Til gengæld kan man så måske i eksempelvis Vestjylland med rette af og til undre sig over, at nogle af de historier, som man selv anser som værende meget store, ikke når videre end til det lokale medie.

I denne uge har jeg haft lejlighed til at bruge et par dage netop i det vestjyske. Onsdag havde jeg eksempelvis et åbent debatmøde i Struer. Ca. 150 mennesker dukkede op.

Mange af spørgsmålene handlede netop om frygten for at blive ”koblet af” resten af Danmark.

Debatten handlede blandt andet om togforbindelser. At man skal være sikker på, at Danmark hænger sammen. Også når det kommer til infrastruktur.  Men også sundhedsområdet, muligheder for huslån i landdistrikterne, udlændingepolitikken og ulveproblematikken var emner, der optog mange.

Det sidste emne var interessant for mig at høre om, da jeg dagen efter havde en aftale i ”ulveland”- på Råstedvej ved Holstebro.

Her besøgte jeg fåreavler, Jørgen Blazejewicz, som om nogen mærker konsekvenserne af, at ulven er kommet tilbage til Danmark. Gentagne gange har han fået får dræbt. Og indhegninger af store områder for at holde ulven ude, er blevet hverdag.

Ulve skaber stor utryghed for de mennesker, der bor i det område, hvor ulve befinder sig. Det går i den grad ud over mange menneskers hverdag og derfor stiller de naturligt spørgsmålet om, hvorfor ulven skal have plads i Danmark. Tankevækkende er det jo, at de fleste af de mennesker, som er fortalere for ulve i Danmark som regel er bosiddende langt væk fra de områder, hvor ulven huserer.

Senere gik turen til Lemvig, hvor jeg besøgte Lemvig gymnasium. Her havde jeg lejlighed til at tale med elever om deres hverdag. Men også med ledelsen på gymnasiet og formanden for landdistrikternes fællesråd om konsekvenserne af sparekravene på ungdomsuddannelserne.

Dansk Folkeparti har foreslået, at sparekravet på ungdomsuddannelserne fjernes med virkning fra næste år.

Især de små landgymnasier lider under det såkaldte omprioriteringsbidrag og det vil jo i sagens natur være en katastrofe for lokalområderne, hvis de må lukke. Hvis Lemvig gymnasium lukker, vil der være meget langt til nærmeste gymnasium for de unge, som eksempelvis bor i Thyborøn eller Harboøre. Det er vigtigt, at hele Danmark hænger sammen – også på uddannelsesområdet.

Det samme gælder selvfølgelig for sundhedsområdet, som jeg fik lejlighed til at opleve meget tæt på efter besøget på gymnasiet. Her lagde jeg nemlig vejen forbi akutbilen i Lemvig, som Dansk Folkeparti igennem årene har presset hårdt på for skal være der.

På trods af at akutbilen ikke har lige så mange kørsler som andre akutbiler i Danmark, så er den meget vigtig. Folk i tyndt befolkede områder har jo lige så meget som andre brug for, at hjælpen er hurtigt fremme, når det er nødvendigt.

Det så jeg med egne øjne – for midt under fremvisningen af bilen, gik alarmen. Og så gik det ellers hurtigt afsted. Hold da op hvor har vi effektive og professionelle folk i vores sundhedsvæsen.

Jo. Det danske sundhedsvæsen er et af verdens bedste. Det oplevede jeg således ved selvsyn i denne uge. Det bygger på dygtige folk. Dem skal vi værne om og samtidig give dem flere kolleger, så de får en mindre stresset hverdag. Til gavn for dem – men jo allermest til gavn for de patienter, som skal hjælpes. Den sundhedsreform, som vi har fremlagt sammen med regeringen, vil sikre netop dette.

Og akutbilen, som jeg oplevede i funktion på nærmeste hold i Lemvig, skal selvfølgelig fortsætte med at køre. Og med sundhedsreformen kommer der oven i købet flere akutbiler af samme slags!

Der er meget at gøre for at sikre et Danmark i balance. Både i forhold til uddannelser og sundhedsområdet. Men mens vi arbejder videre med dette, sænker påsken sig over Danmark. En af de vigtigste højtider i kristendommen. Jeg håber, at mange af jer får lejlighed til at komme lidt ud i den friske luft. Høre fuglene synge og mærke forårets komme.

Og så ser jeg frem til at komme rigtig meget rundt i landet i de kommende uger. På gensyn!

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Følg Kristian på Facebook – Tryk her

Scroll to top