fbpx

Ghettoplanen – kun en del af løsningen

Drypvis har regeringen det meste af denne uge givet danskerne indblik i udspillet ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Og i dag er udspillet så blevet præsenteret i Mjølnerparken i København. Udspillet indeholder mange ganske fornuftige elementer, som DF gerne vil forhandle om.

Men vi skal også huske den grundlæggende udfordring. Nemlig det, at så længe ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra især Mellemøsten og Nordafrika bliver ved med at udgøre en stadig stigende del af den danske befolkning, så vil der også være parallelsamfund præget primært af indvandrere fra muslimske lande. Det er de barske realiteter.

For parallelsamfund er en langt større udfordring end bare spørgsmålet om beboersammensætningen i ghettoområder. Parallelsamfund og ikke-vestlig indvandring går hånd i hånd. Det handler om, at der er kommet alt for mange mennesker hertil med en kultur og et værdisæt, som ligger langt fra det danske.

Det er også derfor, at alle de hidtidige ghettoplaner er slået fejl: Fordi man ikke har gjort nok for at adressere den grundlæggende udfordring. Hvis vi for alvor skal have gjort op med parallelsamfund og ghettoer – og det skal vi! – så kræver det to helt basale ting:

1. Vi skal stoppe tilstrømningen af ikke-vestlige indvandrere til Danmark. Det er vi allerede godt i gang med. De mange stramninger, som vi har gennemført, har virket. I 2017 var antallet af asylansøgere det laveste i seks år.

2. Vi skal have en aktiv hjemsendelsespolitik, så migranter, som alligevel aldrig bliver en del af det danske samfund, vender hjem igen, når forholdene i hjemlandet er til det. Præcis sådan som DF længe har argumenteret for.

Så på den korte bane skal vi naturligvis sætte ind over for de problemer, vi ser i ghettoerne. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal gå målrettet til værks over for de konkrete udfordringer, som vi vitterligt har i ghettoerne. Og derfor hilser jeg også regeringens udspil velkomment. Men det kan ikke stå alene. Skal det denne gang lykkes, skal det knyttes sammen med en langsigtet fastholdelse af en stram indvandringspolitik.

Jeg ser frem til den kommende tids forhandlinger om strengere straffe, hurtigere udsmidning af kriminelle beboere, udfordringer med beboersammensætning og så videre. Det er vigtige emner.

Men vi vil også gå til forhandlingsbordet med det klare udgangspunkt, at vi ikke bare skal flytte ghettoens problemer et andet sted hen.
Vi skal ikke flytte problemerne fra ghettoområderne til de velfungerende områder af landet.

 

Rul til toppen