fbpx

Grønne tanker tromles af betonsocialisme

Christiansborg den 16. februar 2010

Pressemeddelelse

Grønne tanker tromles af betonsocialisme

– Det handler om at plante grønne idéer og tanker, ikke om at vende ryggen til og lade miljøhensyn visne og dø… Jørn Dohrmann, MF og miljøordfører for Dansk Folkeparti ærgrer sig over, at Kommunernes Landsforening, Socialdemokratiet og SF tromler miljøet for at mistænkeliggøre VOK’s planer om at luge ud i regelbureaukratiet, så det bliver nemmere at sætte målrettet ind, når det handler om at tænke miljø.
Han er ikke bleg for at fyre en ordentlig bredside af mod oppositionen.

– Det er betonsocialisme, hverken mere eller mindre. Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov siger, at når det er regeringen og Dansk Folkeparti, der er afsendere af ønsker om forenklede miljøregler, så stikker der noget under. S og SF er forblændede af troen på, at VOK vil lade landbruget te sig, som det vil. Og Socialdemokraternes nye bedste venner fra Socialistisk Folkeparti hyler med på klagesangen.

Nu må vælgerne kunne se, at S og SF er mere interesseret i at spænde ben for VOK end at give miljøet et løft, siger Jørn Dohrmann.
Han henviser til, at regeringen og Dansk Folkeparti ved flere lejligheder har vist miljøansvar. Det er blandt andet sket ved oprettelse af nationalparker.

– Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker jo netop fortsat at gøre det nemmere at beskæftige sig med miljøemner ved at afbureaukratisere det vildnis af regler og bestemmelser, som betyder, at miljøsager trækker ud i årevis. Og oppositionens klagesang bliver da også endnu mere falsk af, at modstanden også mistænkeliggør de organisationer, foreninger og privatpersoner, som VOK har inviteret til at komme med gode idéer og forslag til, hvordan vi bedst kan få ryddet ud i de mange regler, som ofte tager gode miljøinitiativer af dagsordenen, fordi det ganske enkelt er for besværligt at manøvrere i regeljunglen.

Samtidig er der både jobmæssige og økonomiske gevinster at hente ved at afbureaukratisere et område, der er næsten umuligt at begå sig i, især for landets kommuner, som jo leder med lys og lygte efter områder, hvor der kan hentes besparelser, der kan anvendes på andre områder, siger Jørn Dohrmann.

Rul til toppen