fbpx

Hoppede du også på overskriften om de 43 kroner?

”DF’s slagnummer giver højest 43 kroner om måneden – før skat”

Det var overskriften i en artikel på Danmarks Radios nyhedsside for nylig.

Artiklen kom efter, vi fra vores sommergruppemøde i august gjorde klart, at vi vil have stoppet den gradvise udhuling af pensionen til folke- og førtidspensionister.

Udhulingen sker, fordi folkepensionen og førtidspensionen kun følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked op til to procent. Ved en stigning derover fratrækker man op til 0,3 procent til den såkaldte satspulje. En pulje der hvert år fordeles til sociale formål.

På denne måde udhules pensionen år for år og pensionisterne sakker bagud i forhold til den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet. Det betyder, at uligheden mellem folk, der er på pension og folk, der er i arbejde, øges. Og det er denne stigende ulighed, som vi ønsker at få stoppet. Så pensionisterne fremover ikke skal se en del af deres penge blive lagt over i satspuljen.

Forslaget er egentligt ikke nyt. Ældresagen har i årevis ønsket udhulingen stoppet. Blandt andet fordi udhulingen af folkepensionen gennem satspuljen rammer nogle af de allerdårligst stillede pensionister.

Men ak ja. Da vi foreslog at få gjort en ende på denne uretfærdige praksis, valgte Danmarks Radio at fokusere på, hvad fortjenesten ville være for den enkelte pensionist isoleret set for en måned i 2019. Og da gevinsten i første omgang kun ville være 43 kroner om måneden, havde det naturligvis potentiale til at gøre grin med forslaget. Og hvorfor lade sådan en chance gå fra sig?

Men billedet var ikke retvisende.

For når pensionen gradvist udhules, som den gør i dag, betyder det rigtig mange penge for den enkelte pensionist. En sådan ordning handler netop ikke om, hvad der sker en enkelt måned, men hvad der sker gradvist over årene.

Finansministeriet har regnet på konsekvenserne af, at pensionisterne har bidraget til satspuljen igennem årene. Resultatet er tankevækkende.

Beregningerne viser nemlig, at eksempelvis en enlig pensionist, der får fuldt pensionstillæg og grundbeløb, i år ville have 8.000 kroner mere om året i pension, hvis den løbende udhuling ikke havde fundet sted.
Og beregninger fra Ældresagen viser, at hvis man fortsætter udhulingen, vil pensionen være yderligere udhulet med 5.800 kroner om 10 år!

Om bare to år vil det kunne handle om over 1.000 kroner om året for den enkelte pensionist!

I Dansk Folkeparti mener vi, det er mest rimeligt, at folke- og førtidspensionisters indkomst følger den almindelige lønudvikling. Vores forslag vil sikre, at dette sker.

Vi går så i øvrigt også til finanslovsforhandlinger med forslag om at lempe modregningsreglerne for førtids- og folkepensionister. Pensionisterne bør nemlig også mærke de bedre tider. Og i modsætning til så mange andre grupper i vores land, er det kun politiske beslutninger, der kan sikre pensionisterne bedre vilkår.

For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at vi husker vores ældre medborgere. Nogle kalder vores ældre for en byrde. Siger endda at det er et udtryk, der bliver brugt på gangene på Christiansborg. Jeg kan garantere, at det i så tilfælde ikke er på DF’s gange, det bliver brugt. Vores ældre har været med til at opbygge vores samfund og skabe de vilkår, som vi andre nyder godt af i dag. Det skal vi respektere og sørge for, at folk også oppe i årene har ordentlige vilkår i vores land.

 

Rul til toppen