Kære SF: Husker I jeres løfte til de ældre?

I valgkampen i sommer trykkede jeg hånd med rigtig mange mennesker, som jeg mødte på gader og stræder rundt om i landet. Men et af de håndtryk, som jeg især bed mærke i, var det håndtryk, jeg gav formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, den 11. maj 2019. Her mødtes vi på Sundhedscenter Højvang i Esbjerg, hvor vi gav hinanden håndslag på, at uanset hvem der ville blive statsminister efter valget den 5. juni, ville vi som partier med afgørende indflydelse hver især presse på for at sikre en ekstra milliard til landets ældre.

Pengene skulle være ud over de midler, som ville blive afsat til at dække den demografiske udvikling – altså de udgifter, der skulle til i kommunerne, fordi der kommer flere ældre.

DR var med på dagen og lavede en artiklen om aftalen. Den kan læses her: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/df-og-sf-i-ny-pagt-kraever-en-milliard-mere-til-aeldre-end-loekke

I perioden 2015-2019, har Dansk Folkeparti haft tradition for altid at huske de ældre under finanslovsforhandlingerne.
Det har resulteret i et hav af gode tiltag – for eksempel værdighedsmilliarden, en demenshandlingsplan, hjemmelavet mad tilbage i køkkenerne på plejehjem, en halv milliard om året til varme hænder, puljer til bekæmpelse af ensomhed og meget mere. Du kan se vores tiltag på ældreområdet i dette link: https://danskfolkeparti.dk/tiltag-paa-aeldreomraadet/

Desværre er der flere tiltag, som vi har fået gennemført, som regeringen ikke lægger op til skal fortsætte. Blandt andet demenshandlingsplanen og midler til en sammenhængende indsats mod ensomhed hos ældre.

Vi har alle set skrækeksemplerne i aviserne, hvor ældre i Danmark har fået en kummerlig behandling.
Derfor ærgrer det mig, at de ældre i den nye regerings første finanslov, ser ud til at blive nedprioriteret.

Selv SF, som i valgkampen gav håndslag om en milliard kroner ekstra til de ældre, har stort set ikke nævnt de ældre siden valget!
Deres hovedkrav handler om minimumsnormeringer, psykologhjælp til unge og en afskaffelse af uddannelsesloftet.
Jeg må sige, at det undrer mig, at SF – og for den sags skyld også regeringen – før valget med pomp og pragt lovede de ældre guld og grønne skove, for nu pludselig at være blevet så stille. Er det, fordi man har lovet for meget på for mange områder, end man kunne holde?

Der er mange udfordringer, der skal løses i disse år.
Men for Dansk Folkeparti, er danskernes velfærd et af vores kerneområder. I et land som vores, skal vi være sikre på, at alle får en god og værdig behandling.
Især de ældre, der har slidt og slæbt for det danske samfund i årevis og nu fortjener tryghed i alderdommen!

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre SF til, at stå fast på deres valgløfte. Det er en skidt start, hvis et af de vigtigste valgløfter glemmes så hurtigt!
Så kære Pia Olsen Dyhr: Husker I jeres løfte til de ældre?

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Følg Kristian på Facebook – Tryk her

 

 

Fik du også læst:

Radio24syv fans opfordres til at tæppebombe politikere med sure mails
https://ditoverblik.dk/radio24syv-fans-opfordres-til-at-taeppebombe-politikere-med-sure-mails/

Ahmed Akkari: Derfor er integrationen af muslimer en fiasko
https://ditoverblik.dk/ahmed-akkari-derfor-er-integrationen-af-muslimer-en-fiasko/

Dom kan åbne for global sundhedsindvandring til Danmark
https://ditoverblik.dk/juraprofessorer-advarer-dom-kan-aabne-for-global-sundhedsindvandring-til-danmark/

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top