fbpx

Mere støtte til det danske sprog

Pressemeddelelse

DF: Mere støtte til det danske sprog

Tirsdag den 21. februar er det international modersmålsdag. Derfor genfremsætter Dansk Folkeparti i Folketinget et forslag om en egentlig dansk sproglov. Kun en sproglov vil kunne garantere fremtiden for det danske sprog i en situation, hvor især engelsk er på global fremmarch. Det siger Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen. Han peger på, at flere faktorer har sat danskernes modersmål under pres.

”Vi er ikke kun truet af engelsk, men også af os selv. Statsministeren opgiver for eksempel at tale dansk i EU-Parlamentet. Dansk er et af de 100 største sprog i verden, men vi skøtter det ikke. Engang var de keltiske sprog det eneste udbredte sprog på det europæiske kontinent. I dag lever det i afsondrede egne af Europa. Man skal kæmpe for at bevare sit sprog, ellers dør det. Det viser historien”, siger Alex Ahrendtsen.

Han beklager desuden, at flere og flere fra Norden taler engelsk med hinanden, når de mødes, men understreger, at dansk er bundet til norsk og svensk, og vi SKAL kunne tale med hinanden i fremtiden.

”En mangfoldig verden forudsætter en mangfoldighed af sprog. Der er 6.909 kendte sprog i verden. Men tusindvis er i fare for at dø. Dansk skulle nødig gå samme vej. Modermålsdagen i morgen er en passende lejlighed til at erindre om dette”, siger Alex Ahrendtsen.

Han tilføjer, at det forhold, at alle skriver og taler det samme sprog i en nationalstat som den danske er en af de væsentligste forudsætninger for et levedygtigt demokrati, hvor alle kan deltage.

”Men det er sådan set ikke Dansk Folkepartis opfattelse, at det danske sprog udmærker sig i forhold til andre sprog, men det er vores modersmål, og som sådan skal det værnes. Det gælder alle forhold i samfundet, ikke mindst på uddannelsesområdet, hvor det danske sprog skal være udgangspunkt i forskningssammenhænge – alene fordi kvaliteten af forskningen højnes, når forskere kan kommunikere på deres modersmål. Engelsk skal kun bruges, hvor det er strengt nødvendigt”, siger Alex Ahrendtsen.

Fakta: Søren Krarup udarbejdede i sin tid beslutningsforslaget, der kan læses i sin helhed her: http://www.ft.dk/samling/20061/beslutningsforslag/B56/som_fremsat.htm#dok

Rul til toppen