Mere tryghed og tillid i sundhedsvæsenet – flere nære tilbud

Mere tryghed og tillid i sundhedsvæsenet – flere nære tilbud.

Når vi er i kontakt med sundhedsvæsenet, befinder vi os ofte i en sårbar situation.
Det kan være når vi selv, eller vores pårørende, er indlagt i kortere eller længere tid. Det kan være på skadestuen eller i lægehuset.

Ofte følger der bekymringer med. Hvilken besked får jeg fra lægen? Hvornår bliver jeg rask igen? Hvor alvorligt er det?

Andre gange kan besøget på sygehuset resultere i en helt ny start på livet. Når et barn bliver født. Men også der kan bekymringer følge med, når man pludselig får ansvaret for et lille liv. Her kan råd, vejledning og ikke mindst ro være afgørende for en god start for både forældrene og barnet.

I dag fremlagde regeringen sit udspil til en sundhedsreform. Grundlæggende et positivt udspil.

Jeg ser rigtig mange gode takter i udspillet – flere justeringer, der samlet set vil skabe mere nærhed i det danske sundhedsvæsen. Der lægges med forslaget op til, at man nedlægger regionsrådene. Det er vi meget tilfredse med. Udover vi gik til valg på netop det, gjorde vi også så sent som på vores sommergruppemøde i august det klart, at nedlæggelsen af regionerne var et vigtigt punkt for Dansk Folkeparti i forbindelse med sundhedsreformen.

En nedlæggelse af regionerne vil nemlig betyde en mere entydig ansvarsplacering. Slut med at flytte aben frem og tilbage mellem staten og regionerne. Nu må Folketing og regering reelt påtage sig det overordnede ansvar for vores sundhedsvæsen.

Nedlæggelsen fjerner også et fordyrende mellemled med 205 politikere. Penge som vi i stedet vil bruge på de sundhedstilbud, der skal være i kommunerne.

Der oprettes 21 sundhedsfællesskaber fordelt over hele landet. Samarbejdet bliver fremover mellem staten og kommunerne. Kommunerne får mere ansvar, der skal selvfølgelig følge penge med og der vil være mere gennemsigtighed for den enkelte patient.

Alt sammen ønsker, som vi i Dansk Folkeparti har haft i mange år. I den seneste tid har debatten om regionernes fremtid fyldt ualmindeligt meget i medierne. Jeg håber, at vi nu – i stedet for en diskussion om taburetter – kan få fokus rettet mod patienterne. Det er selvsagt det vigtigste!

Hidtil har det eksempelvis været meget svært at vide, hvem der har haft ansvaret. Ligesom der hele tiden kommer historier frem om de forskelle, borgerne rundt i landet tilbydes.

I den ene ende af landet får patienterne menukort med talrige retter, når de skal have noget af spise. Andre steder er udvalget meget sparsomt. Nogle steder sendes førstegangsfødende hjem fra sygehuset allerede efter få timer – andre steder indlogeres de på patienthotel med tid og ro.

Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi sikrer en tryg og mere ensartet behandling, uanset hvor vi befinder os i Danmark og at der også er mere samarbejde mellem landsdelene. Derfor er vi godt tilfredse med, at der lægges op til mere ens forhold i sundhedsvæsenet, hvor førstegangsfødende eksempelvis altid tilbydes minimum to døgns indlæggelse efter fødslen.

Flere nationale standarder, som alle skal leve op til. Det giver mere tryghed til patienten – og tryghed giver ro og tillid.

Dansk Folkeparti bliver nu – sammen med Folketingets øvrige partier – indkaldt til forhandlinger om sundhedsreformen. Nogle partier vil sikkert stædigt holde fast i regionernes overlevelse – gøre det til et spørgsmål om partiernes egne medlemmer af regionsrådene. Jeg håber alligevel, at forhandlingerne vil ende med stor opbakning til de grundlæggende ting i udspillet.

Det danske sundhedsvæsen skal fortsat være et af verdens bedste. Følelsen af at være i trygge hænder er altafgørende, når man er i en sårbar situation. Det vil vi gerne være med til at sikre. Jeg ser frem til de kommende forhandlinger om sundhedsreformen.

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Scroll to top