fbpx

Minkavl: Handler regeringen i panik?

Dette er et utraditionelt ugebrev. Men også i en utraditionel tid… Nogle spørgsmål må derfor stilles – også selvom nogle vil finde det upassende…

 

Men en landsdel er lukket ned. Et stort erhverv fjernes fra vort land. Op mod 17 millioner dyr slåes ihjel for at blive brændt. Disse beslutninger er truffet indenfor ganske få dage og får voldsomme konsekvenser for rigtig mange danske familier. Men også for store dele af erhvervslivet, vort lands økonomi og fremtidige eksport.

 

S-regeringen har, sammen med sundhedsmyndighederne, holdt deres viden for dem selv. Først meget sent i forløbet – og reelt her efter beslutningerne er truffet – er andre blevet involveret. Og det er sket med pistolen for panden: Hvis ikke vi her og nu tager disse drastiske skridt, risikerer Danmark at blive arnested for en ny pandemi. Nordjylland bliver verdens nye “Wuhan”.

 

Med sådan en meddelelse får man alle til at klappe hælene sammen og bakke op! For sådan er vores refleksreaktion som nation. Vi hjælper hinanden og bakker op, når det er nødvendigt. Og hvis det alt sammen er afgørende for at stoppe corona og sikre vores svage og udsatte – sikre vores sundhedsvæsen – er ingen af os i tvivl. Vi har stadig i Danmark et stærkt fællesskab og en stærk sammenhængskraft. Men det bygger også på, at vi kan have tillid til autoriteter som regering og sundhedsmyndigheder.

 

Derfor må de kritiske spørgsmål også stilles! Og det skal være NU. Om et par uger er et erhverv udryddet, statskassen har påtaget sig en regning på et tocifret milliardbeløb, mange familier har været ramt på deres frihed.

 

Jeg er slet ikke ekspert i en virus. Skal heller ikke være det. Men jeg – og DF – skal på befolkningens vegne sikre, at de kritiske spørgsmål stilles. Det er ikke udtryk for manglende tiltro til fagkundskaben. Det er derimod rettidig omhu og et grundelement i vores demokrati. Derfor må de kritiske spørgsmål heller ikke undertrykkes!

 

– Hvorfor har man eksempelvis ikke brugt den viden, man har haft, til at søge en second opinion? Stille viden til rådighed internationalt og fået input herfra? Det får man nu – men efter beslutningerne er truffet. Og flere internationale eksperter stiller nu spørgsmål ved de trufne beslutninger.

 

– Hvor sjælden er den muterede virus, der nu tales om? Der er hele tiden mutationer, som en kommende vaccine skal tage højde for. Men hvor meget ved siden af “skiven” er denne “cluster 5”? Og hvis denne type kun har været i Nordjylland – hvorfor vil man så ikke kunne opretholde minkavl i andre dele af landet?

 

– Kan man minimere risikoen ved minkavl i Danmark ved at gøre det samlede antal mink markant mindre? Men stadig bevare farme som ikke har været ramt af smitte. Alternativt isolere driften alene af avlsdyr så erhvervet kan have en fremtid?

 

Der er mange flere spørgsmål at stille. Vi håber stadig, at regeringen vil stille sig (og sundhedsmyndighederne) til rådighed, så vi kan få svar. Ligesom vi savner klarhed over de økonomiske konsekvenser. For hvis alle dyrene slåes ned og erhvervet så reelt er lukket i Danmark, skal vi alle være med til at bære omkostningerne. Erhvervet lukkes gennem en politisk beslutning – kan ikke genåbne uden avlsdyr – derfor bør de berørte familier tilbydes ekspropriation af deres ejendom og produktionsfaciliteter. Det er det eneste rimelige! Også selvom det er dyrt for statskassen. Alternativt hælder regeringen jo bare regningen over på de enkelte familier, som uforskyldt er kommet i denne klemme.

 

Regeringen må sikre svar på alle disse spørgsmål. Ellers vil disse familier – og det danske samfund i øvrigt – med rette bagefter stille spørgsmålet: Handlede regeringen i panik?

 

Med venlig hilsen

 

Kristian Thulesen Dahl

 

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:

 

Fik du læst:

 

”Jeg savner stadig dokumentation for, at det her er nødvendigt”

 

Terror i Wien: Myndighederne havde flere chancer for at stoppe terroristen

 

Anonyme aktivister smider statue af Frederik V i havnen

 

Rul til toppen