fbpx

Når verden bliver hysterisk

Pia Kjærsgaards ugebrev – mandag den 10. juni 2002

Når verden bliver hysterisk

Mod tåber kæmper selv guderne forgæves. Det gamle ordsprog beskriver bedst Danmarks situation foran det kommende EU-formandskab, hvor udlandet skriver tåbeligheder om dansk politik.

Hvad skal vi gøre, når udenlandske aviser fylder artikler med grundløse beskyldninger mod Danmark? Regeringen, statsministeren og især udenrigsministeriet går og ryster i bukserne over, hvad den udenlandske presse skulle finde på at skrive af dårligt om Danmark under EU-formandsskabet.

Udenrigsministeriet vil således registrere al dårlig omtale af Danmark i den kommende tid og reagere med berigtigelser. Nervøsiteten er stor for, om udlændingedebatten herhjemme vil få negativ indflydelse på det danske EU-formandskab det næste halve år.

Så alle ministrenes højt betalte pressechefer og spindoktorer vil hver morgen stave sig gennem tyske og franske aviser, så de er klar til hurtig udrykning ved en klam omtale af Danmark. Ba-bu Ba-bu.

Det virker ynkeligt. Danmark skal naturligvis vedstå sig sin politik. Danskerne har klart stemt for et kursskifte, det er på vej, og det er i alle henseender sagligt og moralsk begrundet. Udlændingepolitikken var ude af kontrol under den socialdemokratisk-radikale regering og der skulle strammes op. Den opgave ville eller kunne den foregående regering ikke klare, så derfor måtte der friske kræfter til.

Og så skal det da lige med i billedet, at samtidig med at regeringen allerede er gået i forsvarsposition for at forsvare udlændingepolikken, kan vi læse, at tre unge og markante socialdemokrater har skrevet en bog, der lægger op til langt flere stramninger, end dem VOK-flertallet foreløbig har gennemført.

Tænk, hvis Dansk Folkeparti foreslog forbud mod fætter-kusine-ægteskaber, som de unge socialdemokrater bl.a. foreslår. Så ville vi garanteret være blevet meldt til politiet, EU og FN!

I weekenden kunne vi også læse, at dansk udlændingepolitik faktisk vækker beundring i udlandet. De britiske immigrationsmyndigheder ser nu hen til Danmark som et land, der forsøger at finde en vej ud af moradset med alt for mange flygtninge.

Så der ingen grund til at lade sig kyse eller sætte alverdens spindoktorer i sving, fordi udenlandske journalister ønsker at lufte deres fordomme på tryk.

Sagligt set har udlandet ikke én eneste fornuftig indvending mod den danske udlændingepolitik. Reak-tionerne er udelukkende hysteriske og hykleriske. De er snerpede og sippede og bygger på automatreaktioner og fordomme. Undtagelsen findes i Sverige, hvor pressen slet ikke vil lade befolkningen få sandheden om fremmedproblemet at vide.

Normalt er det kun befolkningen, der tillægges fordomme, men journalisterne og kommentatorerne ved de store internationale medier er i dag nok de mest fordomsfulde mennesker i Vesten. Mens befolkningerne reagerer på virkeligheden og virkelighedens forandring ved langsomt at stemme nye politikere og partier til magten i de europæiske lande, bliver medierne ved med at køre løs med de samme gamle klicheer om ”fremmedhad”, ”racisme”, ”højrefløj”, ”populisme” etc. De aner ikke, hvad de snakker om. De sidder fastlåst i deres egne fordomme.

Lad dem hyle op! Lad dem udstille deres fordomme! Lad dem komme til Danmark og lede efter ”raci-ster” og ”fascister”! I Nyhavn, på Rådhuspladsen, op og ned ad Strøget. De finder ikke andet end et venligt og smilende folk, der bare ikke vil omdannes til et multikulturelt samfund på grund af politisk svigt.

Jo, de finder også forbitrede socialdemokratiske og radikale politikere, der ikke kan dy sig for at puste til ilden og hoppe med på limpinden om den skrækkelige udlændingepolitik. Dem påhviler der et stort ansvar i den kommende tid. Det samme gælder de mange danske forskere og eksperter, som i deres had til nationen og fædrelandet i årtier har bidraget til bagtalelse af Danmark i udlandet.

Mit råd til Anders Fogh Rasmussen og regeringen skal lyde: Rank ryggen, hold fast i roret og lad de udenlandske journalister lufte deres fordomme.

Kun én ting kunne regeringen overveje: Oversæt eventyret om Kejserens Nye Klæder til alverdens sprog og del det ud til alle journalister, der besøger landet i den kommende tid.


Med venlig hilsen
Pia Kjærsgaard

Rul til toppen