fbpx

Det er nødvendigt at investere i Danmarks sikkerhed

I den seneste tid har medieomtalen af Løkkefonden og statsminister Lars Løkke Rasmussens relationer til såkaldte ”kvotekonger” fyldt meget. Derfor synes jeg også, at det var rigtig godt, at statsministeren i går ved et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fik lejlighed til at svare på spørgsmål om netop det.
Men sagen har fyldt og også overskygget et andet – vigtigere – emne.

For mig har denne uges største politiske nyhed nemlig været, at vi har kunnet præsentere et nyt forsvarsforlig for årene 2018-2023, som et bredt politisk flertal bestående af regeringen, DF, Socialdemokratiet og de Radikale står bag.

For vi skal have et forsvar, som kan passe på Danmark. Det er til syvende og sidst det, det nye forsvarsforlig handler om. Vi investerer massivt i forsvaret af vores land i de kommende år. Det er en helt nødvendig investering i vores fælles tryghed og sikkerhed i en tid med mange og forskelligartede trusler.

For trusselsbilledet er alvorligt: Militant islamisme og terror, voldsomme migrantstrømme, krig og ustabilitet i Mellemøsten og Nordafrika, lige uden for NATO’s grænser udkæmpes en blodig og langvarig borgerkrig i Ukraine, trusler i cyberspace truer med at undergrave vores demokrati, offentlige institutioner og virksomheder.

Derfor er det nødvendigt med et markant løft af det danske forsvar. Med forsvarsforliget øger vi forsvarets kapacitet til både at beskytte Danmark og til at bidrage til NATO’s kollektive forsvar med både flere soldater og nyt og bedre materiel.

Jeg glæder mig især over, at værnepligten styrkes i både omfang og indhold og også fremover vil være en helt central del af det danske forsvar. Der kommer op til 500 flere værnepligtige om året, som efter tjenesten skal indgå i en mobiliseringsstyrke, som kan aktiveres, hvis det bliver nødvendigt. Målet er, at man i en ekstraordinær situation kan mobilisere op mod 20.000 mand.

Jeg sætter stor pris på værnepligten. Som borgere har vi et ansvar for at bidrage til rigets forsvar. Det er et sundt og godt princip. Og det skaber sammenhængskraft, når danskere fra mange forskellige baggrunde mødes og tjener landet sammen. Værnepligten er med til at sikre, at vi har et forsvar, som er solidt forankret i den danske befolkning.

Og forsvaret skal kunne bidrage til at passe på Danmark i en bred forstand, som rækker ud over det traditionelle militære forsvar. Allerede i dag bidrager forsvaret til terrorsikring og grænsekontrol. Det skal også være muligt fremover. En række af forsvarets enheder kan i en krisesituation, eksempelvis i forbindelse med et terrorangreb, stilles til rådighed for eller støtte politiet. Det gælder et helt nyt vagtkorps med værnepligtige, som skal oprettes i Den Kongelige Livgarde, såvel som enheder fra Forsvaret, herunder specialstyrker. Værnepligtige vil også i højere grad fremover komme til at bidrage til det statslige beredskab, som skal kunne sættes ind i forbindelse med naturkatastrofer og lignende.

Ligeledes er det afgørende, at Danmark også i fremtiden vil være et kerneland i NATO. Medlemskabet af den nordatlantiske forsvarsalliance er helt essentielt for Danmarks sikkerhed. Vi skal gøre vores del. Det er Danmark kendt og respekteret for. Derfor opretter vi med forsvarsforliget en international brigade på 4.000 mand, som kan indsættes i internationale missioner, hvis det bliver nødvendigt. Vi kan regne med vores allierede i NATO med USA i spidsen. Og de skal kunne regne med os!

Det er også helt nødvendigt at opruste imod cybertrusler. Vores samfund bliver mere og mere digitaliseret. Det kræver, at ressourcerne til at beskytte os mod truslerne i cyberspace følger med.

Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet osv. har hjemme i hele Danmark. Jeg er rigtig glad for, at det også vil være tilfældet med det nye forsvarsforlig, hvor vi sikrer, at flest mulig etablissementer bevares, ingen garnisoner nedlægges, og de nye arbejdspladser etableres mange forskellige steder i landet.

I mange år er der blevet skåret ned på forsvaret. Det har ikke været godt. Den udvikling stopper nu. Nu investerer vi i stedet massivt i vores fælles sikkerhed og tryghed. Det er nødvendigt for at sikre et frit og trygt Danmark.

Forsvarsforliget er ugens vigtigste nyhed.

 

Rul til toppen