Partiet

Dansk Folkepartis Landsorganisations formål er at organisere alle vælgere, der vil støtte en politik i tilslutning til de principper, der er anført i Dansk Folkepartis program. Vi oplyser om politiske og folkelige spørgsmål. Desuden arbejder vi for varetagelse af danskernes interesser i overensstemmelse med den danske kulturarv.

Vi forbereder valg til Folketinget, regioner og kommuner samt Europa-Parlamentet gennem kampagner og opstilling af kandidater, og tager del i folkeafstemninger. Vi organiserer medlemmerne i lokalforeninger, afholder kurser, konferencer, grundlovsmøder, årsmøder, studieture m.m. Medlemmerne holdes orienteret gennem medlemsbladet Dansk Folkeblad og Europæisk Folkeblad og lejlighedsvis via mail.

Scroll to top