Ældrepolitik

I Dansk Folkeparti mener vi, at pleje og omsorg af ældre er en offentlig opgave. Fra politisk side skal det sikres, at de ældste borgere får et værdigt og trygt liv med ens vilkår overalt i landet. Det skal og bør være en selvfølge, at vore ældre og evt. svage medborgere garanteres en anstændig behandling, herunder pleje, omsorg og praktisk bistand.

Spørgsmål og svar

Skal pensionsalderen hæves?
I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at det er en god idé at hæve danskernes pensionsalder yderligere. En højere pensionsalder vil i høj grad gå ud over de nedslidte, og i stedet for at tvinge danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet, vil vi arbejde for, at gøre det mere attraktivt og lettere at blive længere for de, der gerne vil og har helbredet til det.

Hvor skal vi bo, når vi bliver gamle?
Antallet af plejehjemspladser ligger klart under, hvad der er behov for. Mange ældre har lyst til samvær med andre ældre mennesker og derfor skal der være et retskrav på en plejehjemsplads. I Dansk Folkeparti vil vi desuden arbejde, for at oprette egentlige alderdomshjem, hvor også sunde og raske ældre kan tilbringe deres otium i et godt og trygt miljø.

Hvem har ret til hjemmehjælp?
I Dansk Folkeparti står vi som garant for, at hjemmehjælpen også i fremtiden vil være gratis og blive stillet til rådighed for de svageste medborgere og de ældre, der har brug for det. I en tidssvarende ældrepolitik, er det et nødvendigt led, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovet for kvalificeret hjemmehjælp, med plads til at yde en medmenneskelig indsats, som både de ældre og hjemmehjælperne selv kan være tilfredse med.

Kan de svageste ældre også få en tryg alderdom?
Det danske samfund skylder de mennesker, der gennem et livs arbejdsindsats har skabt forudsætningerne for vore dages samfund, at de kan leve en tryg tilværelse, også økonomisk. Derfor ønsker Dansk Folkeparti fortsat at forbedre vilkårene for de vanskeligt stillede pensionister, eksempelvis gennem en gradvis forøgelse af den supplerende pensionsydelse.

Scroll to top