fbpx

Dyrevelfærd

Vores dyr skal have det godt. Derfor skal dyremishandling også straffes hårdt, og vi skal have omfattende lovgivning, der beskytter dem og sikre, at leveforholdene bliver bedst mulige.

Spørgsmål og svar

Skal Danmark have et dyrepoliti?

Ja! Dyreværnssager kræver en speciel ekspertise og Dansk Folkeparti mener, at en dyreenhed, som hører under politiet, er den eneste løsning, der kan sikre, at vi i Danmark tager dyremishandling seriøst og viser, at det ikke er et område, som tages let på.

I Dansk Folkeparti har vi før stillet forslag i Folketinget om af få etableret et dyreværnspoliti, men har ikke hidtil kunnet samle et flertal blandt de andre partier. Derfor arbejder vi fortsat videre for at få etableret et dyreværnspoliti.

Skal Danmark have højere straffe for dyremishandling? 

Ja! Dyremishandlere straffes ikke hårdt nok og behandlingstiderne for dyreværnssager tager ofte langt over et år. Dansk Folkeparti har allerede blandt andet fået strammet lovgivningen, så dyremishandlere får højere straffe og vi har gjort det nemmere at fratage dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre. Vi mener, at Danmark burde være et foregangsland, når det kommer til dyrevelfærd, og derfor arbejder Dansk Folkeparti fortsat på at skærpe straffen for dyremishandling.
Hvordan kan vi afhjælpe problemet med det stigende antal herreløse katte i Danmark?
Danske dyreværnsorganisationer anslår, at 500.000 herreløse katte strejfer rundt uden nogen ejer at komme hjem til. I dag findes der en hundelov, og Dansk Folkeparti ønsker – og arbejder for – at der på lige fod med denne udfærdiges en kattelov, som indebærer en lovpligtig registrering af katte, hvilket vil afhjælpe problemet med de mange herreløse katte.

Skal det fortsat være lovligt at anvende forsøgsdyr i Danmark?
Det er i dag alt for let at få adgang til at foretage dyreforsøg. Dansk Folkeparti mener, at nødvendigheden af forsøg skal godtgøres i hvert enkelt tilfælde. Her er det afgørende at støtte forskningen i alternativer til dyreforsøg, så de forhåbentligt på et tidspunkt helt vil kunne undgås. Derfor skal vi i Danmark aktivt opsøge viden om alternativer til dyreforsøg uden for landets grænser.

Rul til toppen