Sundhedspolitik

I Dansk Folkeparti mener vi, at det er nødvendigt at investere noget mere i vores sundhedsvæsen, så vi også i fremtiden har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er dyrt at drive et offentligt sundhedsvæsen, men det er nogle penge, som efter vores mening er givet godt ud. Uanset social baggrund eller hvor man bor i landet, skal man have lige adgang til den samme høje service i sundhedsvæsenet.

Spørgsmål og svar

Hvor længe skal syge danskere vente på at få behandling?
Dansk Folkeparti mener, at der skal være nedbringelse af ventelister med otte ugers ventelistegaranti, og på sigt skal ventelisterne til sygehusene helt væk.

Hvordan kan vi få et sundere Danmark?
Det første skridt på vejen til at skabe sundhed for alle er, at der ydes en bred forebyggende indsats. Forebyggelse af sygdom er i sagens natur til gavn for alle, da danskere undgår at blive syge og samfundet ikke behøver at behandle sygdom, der kunne være undgået. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at informationsniveauet skal højnes i den danske befolkning for at sikre, at sundhedsvæsnet ikke overbelastes af livsstilsrelaterede problemer i befolkningen.

Skal alle danskere have adgang til lægehjælp i deres nærområde?
Flere steder i landet bliver lægevagten lukket. Dette er især et problem i mindre byer og yderområder. Dansk Folkeparti vil sikre, at ingen områder står uden skadestuer og vagtlæger.

Er kvaliteten af det danske sundhedsvæsen høj nok?
Det er en kendsgerning, at kvaliteten af det danske sundhedsvæsen i følge flere internationale undersøgelser ikke er i top. Dansk Folkeparti vil stadig arbejde målrettet hen imod, at vi får et sundhedsvæsen i verdensklasse, heriblandt gennem tilførsel af ressourcer og reformer, så vi i internationale sammenligninger kan måle os med de bedste lande i verden

Scroll to top