Udlændinge-, asyl- og integrationspolitik

Udlændingepolitik DF

Danmark er et lille land med sine godt 5,5 mio. indbyggere. Vi nyder godt af en generel stor tillid til hinanden, som bl.a. har medvirket til velfærdsstatens opståen. En tillid, der kun er mulig fordi vi som danskere, har meget til fælles. Skal vi fortsat hænge sammen både kulturelt og økonomisk, er det derfor helt afgørende med en stram flygtninge- og udlændingepolitik. I de senere år har vi set, hvordan migrantstrømme er væltet ind i Europa. En opgave så stor, at hverken Europa eller Danmark har råd økonomisk som kulturelt til at løse den. Vi mener derfor, at den eneste mulige løsning er at hjælpe i nærområderne. På den måde bremser vi også skruppelløse menneskesmugleres forretning.

Scroll to top