fbpx

Peter Skaarup: Politiet skal have øgede beføjelser til at stoppe stalkere

Christiansborg, tirsdag den 15.marts 2011

Pressemeddelelse

Peter Skaarup: Politiet skal have øgede beføjelser til at stoppe stalkere

Dansk Folkeparti fremsætter nu forslag i Folketinget til bekæmpelse af forfølgelse og chikane imod enkeltpersoner, også kaldet stalking.

– Der er brug for en bred vifte af initiativer, så lovgivningen stiller sig på offerets side, ikke mindst i en situation, hvor en stalker nærmest uhindret kan få lov til at ødelægge et andet menneskes liv, siger DFs retsordfører, Peter Skaarup.

Onsdag den 16. marts afholder Folketingets retsudvalg en høring om stalking. Peter Skaarup vil i den forbindelse søge at sikre politiet flere redskaber til at sætte en stopper for stalkernes truende og ødelæggende adfærd over for deres ofre.

Politiet skal have langt flere redskaber til at håndtere problemet. Dansk Folkeparti forestiller sig blandt andet, at der etableres en bedre kommunikation mellem politikredsene i kampen mod stalkerne, der opererer over hele landet, samt forbedret mulighed for tvangsindlæggelse af psykisk syge stalkere.

– Det er skræmmende så svag en retsstilling, man har i Danmark, hvis man bliver forfulgt af en stalker. Det er rystende at se, hvor nemt en stalker kan få lov til at forfølge en person, og på den måde ødelægge et andet menneskes liv, mens offeret og myndighederne står mere eller mindre magtesløse tilbage. Det virker ganske urimeligt, når man oplever, hvor voldsomme psykiske og fysiske skader en stalker kan påføre sit offer, mens stalkeren er beskyttet på alle mulige måder. Her må der gøres en øget indsats fra myndighedernes side, siger Peter Skaarup.

Rul til toppen