Portræt af Carsten Ullmann Andersen

Carsten Ullmann Andersen

Kontakt

Tel
51927320

E-mail
[email protected]

Folketingskandidat
Opstiller i
Brønderslevkredsen
Nordjyllands Storkreds

Født: 11/03/1975
Bosat: Brønderslev

Biografi

Politiske hverv

Medlem af Byrådet i Brønderslev kommune.
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
Medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas (fælleskommunalt selskab).
Kommunens repræsentant i Hjemmeværnets distriktsudvalg.
Borgmesterens stedfortræder i KKR (Kommunernes kontaktråd).
Stedfortræder i KL’s repræsentantskab (for Dansk Folkeparti).
Stedfortræder i Limfjordsrådet (for Byrådet).
Stedfortræder i Handicaprådet (for Social- og Sundhedsudvalget).

Tillidshverv for Dansk Folkeparti

Folketingskandidat Brønderslevkredsen – Nordjyllands storkreds.

Næstformand for Dansk Folkeparti, Brønderslev.
Foreningssekretær – herunder Webmaster og Facebook administrator.

DF kurser

Kursus for nye medlemmer
Kommunikations kursus
Hjemmeside kursus
Foreningskursus for bestyrelsesmedlemmer

Årsmøder

2016
2017
2018

Civil beskæftigelse

Overværkmester i Forsvaret ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter, Frederikshavn.
Her er jeg ansat som sagsbehandler og arbejder blandt andet med kvalitetsledelse, proceskortlægning, procesoptimering, arbejdsinstruktioner, controlling mv.

Jeg har været civilt ansat i Forsvaret i forskellige stillinger siden 2001. Jeg har arbejdet som mekaniker, værkstedsleder og sagsbehandler.

Fra 2000 til 2001 var jeg lastvognschauffør, hvor jeg kørte distributionskørsel til supermarkeder og købmænd.

Fra 1995 til 2000 aftjente jeg min værnepligt som sergent og blev efterfølgende fastansat. Jeg var udsendt til Bosnien i 1999.

Uddannelse

Automekaniker
Sergent
Autotekniker
Akademiuddannelse i ledelse