Portræt af Liselott Blixt

Liselott Blixt

Kontakt

Tel.
33375120

E-mail
[email protected]

Sekretær

Ulla Spaanheden
Fast: 33375144
[email protected]

Folketingsmedlem
Valgt i
Køgekredsen
Sjællands Storkreds
Ordførerposter
Sundhedsordfører
Psykiatriordfører
Ordfører for Nordisk Råd
Ligestillingsordfører
Politiske poster
Dansk Interparlamentarisk Gruppes Bestyrelse (IPU)
Ligestillingsudvalget
Nordisk Råd
Næstformand for §71-udvalget
Social- og Indenrigsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd
Bestyrelsesmedlem
Folketingsmedlem

Født: 22/02/1965
Bosat: Greve

Biografi

Liselott Blixt er født i Lund, Sverige. Hun har to børn, Daniel og Christine, fra et tidligere ægteskab. Hun er medlem af Folketinget siden 2007.
Uddannet buntmager i 1981 og i en årrække beskæftiget som blandt andet taxachauffør og omsorgsmedhjælper. I 2002 færdiguddannet som social- og sundhedsassistent efter i flere år at have arbejdet som hjemmehjælper.