Martin Henriksen

Kontakt

Tel.
33375129

Email
[email protected]

Sekretær

Ulla Spaanheden
Fast: 33375144
[email protected]

Gruppesekretær
Folketingsmedlem
Valgt i
Nørrebro- og Tårnbykredsen
Københavns Storkreds
Ordførerposter
Udlændinge- og integrationsordfører
Ordfører for Europarådet
Ordfører for det danske mindretal/Sydslesvig
Politiske poster
Europaudvalget
Formand for Bolig-
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Indfødsretsudvalget
Integration- og Boligudvalget
Retsudvalget
Sydslesvigsudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Bestyrelsesmedlem
Gruppesekretær

Født: 25/01/1980

Biografi

Martin Henriksen er gruppesekretær og medlem af hovedbestyrelsen. Medlem af Folketinget siden 2005. Ridder af Dannebrogordenen.
Martin Henriksen har en HF-eksamen og har tidligere arbejdet som postbud, chauffør, pædagogmedhjælper samt aftjent 10 måneders værnepligt i kamptropperne/GHR.