Peter Skaarup

Kontakt

Tel.
33375113

Email
[email protected]

Sekretær

Kirsten Hermansen
Fast: 33375146
[email protected]

Politisk Assistent

Jan Schioldan
Fast: 33375184
Mob: 6162 5048
[email protected]

Gruppeformand
Folketingsmedlem
Valgt i
Brønshøjkredsen
Københavns Storkreds
Politiske poster
Det Udenrigspolitiske Nævn
Formand for Retsudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Integrations- og Boligudvalget
Kulturudvalget
NATO's Parlamentariske Forsamling
Udlændinge-
Udvalget for Forretningsordenen
Bestyrelsesmedlem
Gruppeformand

Født: 01/05/1964
Bosat: Gentofte

Biografi

Peter Skaarup er gruppeformand for Dansk Folkeparti og medlem af hovedbestyrelsen siden 1998. Ridder af Dannebrogordenen af 1. grad fra 2016. German Marshall Fund Fellow fra 1999.
Uddannet teknisk konsulent, DSB rejsebureaudivision 1986-1990.
Tillidshverv: Medlem af EU-konventet 2002-2004. Medlem af Folketingets EDB-styregruppe 1992-1997. Medlem af Østerbro Lokalråd 1995-1997. Medlem af repræsentantskabet for Dansk Udenrigspolitisk Institut 1996-1999. Medlem af Skatteankenævnets 5. udvalg 1998-2002. Medlem af Lokalnævnet for Københavns Politikreds 1998-2002. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1998-2004, medlem af Økonomiudvalget. Medlem af Atlantsammenslutningens repræsentantskab fra 2006. Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2016.