Dyrevelfærd

Dyrene har en stemme

Lige siden partiets stiftelse i 1995 har vi kæmpet en kamp for at sikre de bedst mulige betingelser for dyrene. 

Dansk Folkeparti har formået at få mange forbedringer på dyreværnsområdet igennem i årenes løb – vores indsats har gjort en forskel. 

Vi har blandt andet fået strammet lovgivningen, så dyremishandlere får højere straffe, vi har gjort det nemmere at fratage dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre, og så kæmper vi en kamp for, at de gode dyreværnsorganisationer ude i landet huskes på Finansloven.

Vi er dog ikke i mål endnu. I Dansk Folkeparti ønsker vi et dyrepoliti – en dedikeret enhed under politiet, der varetager dyreværnssager. Det vil betyde, at sagerne vil blive opprioriteret i politikredsene – en nødvendighed, da vi blandt andet ser at sagsbehandlingstiderne i dyreværnssager er urimeligt lange.

Scroll to top