EU-politik

Mere Danmark – mindre EU

Folkelig indflydelse findes kun i nationalstater, hvor folket føler en naturlig samhørighed. Vi er modstandere af udviklingen i EU, som går i retning af Europas Forenede Stater.

Dansk Folkeparti ønsker et tæt og venskabeligt samarbejde i Europa, men samarbejdet skal begrænses til områder som handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Vi er modstandere af indførelsen af en europæisk politisk union, hvis formål er at udviske nationale særkender. 

Danmark skal vedblive at være en suveræn nation. Det betyder, at ingen lov eller beslutning må sættes højere end Danmarks Riges Grundlov. Dette er selve kernen i vores EU-politik.

Vi mener, der skal skabes et EU, hvor det enkelte medlemsland kan vælge en større eller mindre medlemspakke – hele molevitten med EU-krav om alt muligt, som de store lande synes at foretrække, og i den anden ende en mindre pakke med samarbejde i et mere begrænset omfang. Danmark skal have en lille pakke.

Storbritanniens forhandlinger med EU om udtræden af EU, Brexit, i 2017-2019, kan blive en trædesten til at skabe de forandringer af EU, der er helt nødvendige.

Se mere på www.df.dk/EU

Scroll to top