Socialpolitik

Vi står vagt om ældre og svage

Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som byrdefuld, men derimod en kær opgave, som vi skal varetage med glæde.

Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv. Såvel vore folketingsmedlemmer som vore regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt om kommunerne arbejder hele tiden på bedst muligt at forbedre forholdene for ældre, syge og handicappede. 

Vi har vore ældre medborgere at takke for det samfund, vi har, og som grundlæggende er rigt, trygt og dejligt at bo i. Ældre danskere har krav på en alderdom i værdighed og tryghed og med den hjælp, de hver især har behov for. Vi bliver generelt ældre i Danmark, bor længere tid i eget hjem og kan mere i længere tid. Dansk Folkeparti arbejder for, at alle pensionerede borgere får den hjælp, de hver især har behov for, også når det er tungt, dyrt og besværligt. Værdighed og ordentlighed er nøgleord i vores ældrepolitik.

Scroll to top