Udlændingepolitik

Stram udlændingepolitik og ægte velfærd

Danmark er et godt, hjertevarmt og velstående land. Derfor hjælper vi som noget helt selvfølgeligt mennesker, som flygter fra livstruende situationer. For DF er det vigtigt, at vi først og fremmest hjælper i nærområderne og ikke ved at give asyl i Danmark. Vi skal hjælpe med nødhjælp og genopbygning i verdens katastrofeområder og brændpunkter, så vi sikrer, at de flygtninge, der er kommet til Danmark, hurtigst muligt kan vende hjem til deres hjemlande igen.

Men vi skal hjælpe med ansvarlighed. Ingen kan være tjent med, at Danmark modtager flere udlændinge, end samfundet kan absorbere. Ingen kan være tjent med, at ledige indvandrere får lov til at gå ubeskæftigede rundt – og ingen kan være tjent med, at vi i misforstået godhed lader værdier som frihed, ligestilling og demokrati underminere.

Danmark har taget imod rigeligt med udlændinge igennem årene. Så vi skal have færre ind og flere ud!

Flygtninge skal have tryghed og sikkerhed, mens de er her, men de skal hjem igen.

For de indvandrere, der nu engang er her og skal blive her, er klare krav et helt centralt element i den nødvendige integration. Personlig sikkerhed, velfærd, uddannelse og arbejde – det er faktisk ikke kun gavmilde tilbud til indvandrerne, det er klokkeklare krav. Vi skal stille krav om, at indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til den velfærd, som de nyder godt af. Og vi skal stille krav om, at indvandrere følger danske love, regler og grundlæggende værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed – for kun på den måde kan vi sikre, at vi også i fremtiden har et godt, dansk samfund.

Scroll to top