fbpx

Privatlivspolitik for medlemmer af Dansk Folkeparti

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer af Dansk Folkeparti Landsorganisationen (”Dansk Folkeparti”), CVR-nr. 20877390.

Denne privatlivspolitik gælder for dit medlemskab i Dansk Folkeparti.

 

1. Generelt
2. Kategorier af personoplysninger, der behandles af Dansk Folkeparti
3. Hvad bruger Dansk Folkeparti personoplysninger til?
4. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
6. Dine rettigheder
7. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
8. Henvendelse til Dansk Folkeparti
9. Klage til Datatilsynet

 

1. Generelt

1.1 Gennem dit medlemsforhold i Dansk Folkeparti indsamles personoplysninger om dig. Dansk Folkeparti behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen, og når du bliver medlem, ligesom der løbende indsamles personoplysninger som led i medlemsforholdet.

1.2 Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”GDPR”) samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i GDPR (samlet ”gældende lovgivning”).

1.3 Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Kategorier af personoplysninger, der behandles og opbevares af Dansk Folkeparti

2.1 Dansk Folkeparti beder om dine personlige oplysninger, når du ansøger om medlemskab i partiet. Dette er primært oplysninger som navn, adresse, telefon- og mobiltelefonnummer, fødselsdato mv.

2.2 I forbindelse med betaling af kontingent gemmes dine personoplysninger i 5 år efter endt medlemskab, hvis oplysningerne er en del af grundlaget for betaling af kontingent. Det følger af bogføringslovens regler. Øvrige personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante.

3. Hvad bruger Dansk Folkeparti personoplysninger til?

3.1 De personoplysninger, vi indsamler om dig, når du ansøger om medlemskab i Dansk Folkeparti, anvendes til den løbende administration af dig som medlem af Dansk Folkeparti, herunder oprettelse af medlemskab i vores medlemsdatabase, og udtræk til diverse lister og stemmesedler i forbindelse med Dansk Folkepartis årlige kongres. Oplysningerne bruges derudover til at opkræve kontingent samt sende dig vores medlemsblad, DitOverblik.dk og Dansk Folkepartis nyhedsbreve. Endelig benytter vi dine data, hvis vi f.eks. skal bestille hotel til dig i forbindelse med arrangementer, du tilmelder dig i Dansk Folkepartis regi.

4. Retsgrundlaget for behandlingen

4.1 Dansk Folkeparti behandling af dine personoplysninger har hjemmel i GDPR artikel 6 eller 9.

4.2 Retsgrundlaget for langt den overvejende del af de personoplysninger, vi behandler, har hjemmel i GDPR artikel 6 (1b). Ifølge denne bestemmelse kan vi behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

4.3 Dansk Folkeparti kan desuden behandle personoplysninger i medfør af den såkaldte interesseafvejningsregel. jf. GDPR artikel 6 (1f). Vores interesser skal afvejes mod den registreredes interesser, og kan ikke anvendes som grundlag, hvis den registreredes interesser i at undgå behandling vejer tungere end vores interesse i at behandle personoplysningen.

4.4 Hvis Dansk Folkeparti behandler såkaldte følsomme personoplysninger om dig som f.eks. dit politiske tilhørsforhold, vil behandlingen have hjemmel i GDPR artikel 9. Retsgrundlaget vil være GDPR artikel 9, stk. 2, litra d om foreningers ret til at behandle nødvendige oplysninger.

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

5.1 Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.

5.2 Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har i medfør af GDPR artikel 15 – artikel 20 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

6.2 Retten til indsigt

6.2.1 Du har ret til at få Dansk Folkepartis bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

6.3 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Dansk Folkeparti uden unødig forsinkelse.

6.4 Retten til sletning af dine personoplysninger

6.4.1 Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Dansk Folkeparti uden unødig forsinkelse, hvis Dansk Folkeparti ikke fortsat har en legitim interesse eller en lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare, herunder behandle, dine personoplysninger.

6.5 Retten til begrænsning af dine personoplysninger

6.5.1 Du har under visse omstændigheder ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

6.6 Retten til indsigelse

6.6.1 Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod Dansk Folkepartis behandling af vores personoplysninger.

6.7 Retten til dataportabilitet (transmission af personoplysninger)

6.7.1 Du har på anmodning i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

7. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

7.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

8. Henvendelse til Dansk Folkeparti

8.1 Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Folkeparti, skal du rette henvendelse på e-mail: [email protected]

8.2 Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

9. Klage til Datatilsynet

9.1 Hvis du ønsker at klage over Dansk Folkepartis behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00 / E-mail: [email protected]

Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti

Senest revideret: 18.11.2021
Næste revision: Senest november 2022

Rul til toppen