fbpx

Rapport bekræfter at DFs ønske om ro, rammer og regler virker

Pressemeddelelse

Rapport bekræfter at DFs ønske om ro, rammer og regler virker

En ny rapport fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – viser, at tydelige faglige rammer, ro og regler i klassen har betydning for elevernes karakterer.

– Det har i årevis været Dansk Folkepartis ønske at indføre ro, rammer og regler i folkeskolen, og nu bekræfter en tilbundsgående undersøgelse, at netop disse elementer har en positiv effekt på elevernes karakterer. Det samme har eksempelvis lærernes anvendelse af tests. Nu må vi tage afsked med den opfattelse, at det er gammeldags at stille krav til eleverne. Det virker, og samtidig er de lærere, der stiller krav og har ro, rammer og regler i timerne også vellidte blandt eleverne ifølge undersøgelsen, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører Alex Ahrendtsen.

Alex Ahrendtsen påpeger, at det er vigtigt, at rapportens resultater nu bliver omsat i krav til en skole med mere ro, klarere rammer og regler

– Når vi nu sort på hvidt kan se, at det her virker, så skal vi også gøre brug af resultaterne – og stille krav om, at der kommer ro, rammer og regler i folkeskolen. Det er et vældigt godt udgangspunkt for succesrig undervisning, siger Alex Ahrendtsen, der nu vil rejse spørgsmålet over for undervisningsminister Christine Antorini.

– Der her bliver ikke ændret med et snuptag, men vi må arbejde målrettet for at ændre folkeskolen i en retning, så rammerne bliver mere tydelige for eleverne – først og fremmest til gavn for dem selv, slutter Alex Ahrendtsen.

Rul til toppen