Regeringen løber fra aftaler om såvel finanslov som Institut for Internationale Studier

Dansk Folkepartis ugebrev

– ved Kristian Thulesen Dahl

Regeringen har på to punkter brudt oprindelige og klokkeklare aftaler med Dansk Folkeparti.

For det første: Som opfølgning på finanslovsaftalen med regeringen for 2002, aftaltes, at Nævnet for Etnisk Ligestilling skulle nedlægges som led i opgøret med de mange overflødige råd og nævn. Nævnet for Etnisk Ligestilling skulle nedlægges med udgangen af 2002, og medarbejderne i nævnet skulle afskediges.

Den aftale har regeringen overtrådt. Og hvordan er det så sket? Jo, de gamle medarbejdere i Nævnet for Etnisk Ligestilling er ganske ubemærket og helt automatisk overgået til nyoprettede stillinger i menneskerettighedscentret under Institut for Internationale Studier. Keine Hexerei, nur Behändigkeit.

For det andet: Med lovforslaget (L 155) om etnisk ligestilling, som regeringen har fremlagt, foreslår regeringen gennemførelsen af et EU- direktiv. Én ting er, at vi ikke kan forhindre implementeringen af et EU-direktiv om etnisk ligestilling. Det kan ingen gøre. Men med finanslovsaftalen i hånden har vi magten til at forhindre, at det medfører en udgiftsforøgelse. Med finanslovsaftalen har vi nemlig med regeringen en fælles forståelse om den såkaldte musefældeklausul, som betyder, at regeringen og Dansk Folkeparti kun i enighed kan gennemføre udgiftsforøgende forslag i 2003.

Forslaget om etnisk ligestilling øger de offentlige udgifter med tre millioner kroner i år og seks milioner kroner i årene fremover. Regeringen har aftalt disse nye udgifter henover hovedet på Dansk Folkeparti. Regeringen har end ikke drøftet sagen med os, men i stedet indgået den udgiftsforøgende aftale med Socialdemokratiet og de radikale. Et klart aftalebrud, som Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder kan eller vil acceptere.

Vi sætter hælene i. For hvad er det i grunden for et lovforslag, regeringen vil have gennemført – L 155, forslag til lov om etnisk ligebehandling?

Jo, udover reelt at diskriminere mod danskerne er der som nævnt meget store udgifter forbundet med L 155. Regeringen vil nemlig bruge flere millioner på oprettelse af endnu en opgave for menneskerettighedscentret, hvor udlændinge, der er blevet gale over, at de eksempelvis ikke fik det job, de har søgt, kan klage.

Ifølge regeringens lovforslag skal det herefter være op til arbejdsgiveren at bevise, at det ikke var, fordi han bedre kunne lide danskere, at den pågældende udlænding ikke havde fået det pågældende job….

Men det er altså blandt andet bevillingen af de ekstra millioner til menneskerettighedscentret, der nu gør, at Dansk Folkeparti kan blokere.

Og ærlig talt: Det bør regeringen da også i en stille stund være tilfreds med. For det er da virkelig et lovforslag, som integrationsminister Bertel Haarder med sin kendte liberale indstilling med højt til loftet – og ikke mindst sin solide personlige højskolebaggrund – bør skamme sig over at have fremsat! Hvad han sikkert også gør i en lukket kreds.

For det er et forslag på en utrolig dårlig baggrund! Med totalitarisme, med ensretning, med politisk korrekthed. Skabt som det er i folk som Beate Wincklers og Morten Kjærums indelukkede direktørlokaler.

Selvfølgelig hører sådan en lov ikke hjemme i et frit Danmark, og burde aldrig kunne samle flertal i Folketinget. Men det gør det. EU har forlangt det og så smækker alle, lige fra Birthe Rønn Hornbech og Helge Adam Møller til Karen Jespersen og Holger K. Nielsen, hælene i og makker ret.

Det værste ved forslaget er næsten, at lovforslaget – som DF altså nu vil søge at blokere gennemførelsen af – også indeholder kravet om delt bevisbyrde, som – lidt enkelt sagt – består i, at den anklagede skal bevise, at han er uskyldig.

Skulle vi være parate til at bryde dette urgamle nordiske princip – og i øvrigt gældende i et hvert ordentligt retssamfund: at bevisbyrden påhviler anklagemyndigheden og yderligere, at enhver tvivl skal komme den anklagede til gode?

Ja, for i følge EU-direktivet og L 155 skal den anklagede faktisk bevise, at han eller hun er uskyldig.

Nu undres man jo efterhånden ikke over noget som helst, der kommer fra Bruxelles. Det, der forekommer uvirkeligt er, at Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet klapper begejstret. Men EU-direktiv eller ej. Dansk Folkeparti vil holde regeringen fast på, at den har brudt to klare aftaler.

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Scroll to top