fbpx

Satspuljeaftale: Her er DFs fingeraftryk

Christiansborg, lørdag den 24. oktober 2015

Pressemeddelelse

Satspuljeaftale: Her er DFsfingeraftryk

Dansk Folkepartis forhandlere erklærer sig godt tilfreds medden satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet, som netop er blevet landet. Forsamlet set er aftalen god, og DF har fået flere gavnlige ting igennem.

På sundhedsområdet er der afsat syv millioner til at forskei de bivirkninger, som mange hundrede piger har efter en HPV-vaccine. 14millioner er afsat til et projekt, som skal sikre, at færre ældre får liggesåreller bliver udsat for medicinfejl og faldulykker. Desuden bliver det langt omlænge sikret, at alle nyfødte bliver screenet for cystisk fibrose.

Endelig har Dansk Folkeparti med fem millioner kronersikret, at Livslinien fortsat kan holde telefonlinierne åbne om natten.

”Jeg er rigtig glad for, at mennesker med selvmordstankerhar muligheden for at ringe og få hjælp i den sorte nat. Selvmordstankerne erjo desværre ikke begrænset til perioden 8-16. Derudover håber jeg meget, at vikan hjælpe nogle af de mange piger, som desværre lider kraftigt, efter at dehar fået en HPV-vaccine”, siger Liselott Blixt.

På ældreområdet har DF fået afsat en pulje på 20 millionerkroner, som skal være med til at øge livskvaliteten hos de mere end 40.000ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig.

”Det er til aktiviteter, som bidrager til at styrke denpersonlige og sociale trivsel hos de ældre. Det kan for eksempel være det godemåltid, som dufter og smager godt. Det kan også være naturoplevelser ellerkulturelle aktiviteter som sang, musik eller dans. Puljen kan også brugestil at tilrettelægge aktiviteter med besøgshunde, som kan stimulere og aktiverebeboernes følelser og lyst til at kommunikere. Det er især noget, som dementekan have stor gavn af. Så netop det ”fingeraftryk” er jeg meget glad for”,siger Dansk Folkepartis social- og ældreordfører Karin Nødgaard.

Desuden afsættes otte millioner til en pulje, som skal sikreflere kvalificerede fagpersoner til at hjælpe personer, som er ramt af kompliceretsorg, for eksempel i forbindelse med ægtefælles død.

Rul til toppen