Schengen – bandernes slaraffenland

Pia Kjærsgaards ugebrev

Kriminelle bander har overhalet udviklingen i EU. De opererer allerede i et forenet Europa uden hensyn til grænser, kulturer og sprog. Banderne, bemandet med håndplukkede eksperter, står bag røverier, menneskesmugling og indbringende narkohandel… Der meldes i EU om alarmerende problemer med den internationalt organiserede kriminalitet.

Citatet er fra forsiden af Morgenavisen Jyllands-Posten, søndag den 19. januar 2003.

Læg mærke til formuleringen ..uden hensyn til grænser… En sær måde at formulere det på, for hvorfor skulle forbryderne tage hensyn til grænserne – for der er jo ingen! Grænserne blev sløjfet for nogle år tilbage, da Schengen-aftalen blev ratificeret.

For Danmarks vedkommende blev grænsen fjernet den 25. marts 2001.

Den samme dag overtog Dansk Folkeparti ejerskabet af den gamle sønderjyske grænsestation ved Sæd – som vi stadig ejer og vedligeholder og dagen blev i øvrigt markeret med en konference om, hvad Schengen-aftalen ville kunne komme til at betyde for Danmark. Det er ikke uinteressant at sidde og studere, hvad der blev sagt i talerne den dag. Her et par citater fra konferencen:

MF Kristian Thulesen Dahl: Schengen er en invitation til de kriminelle specielt den internationale bande-kriminalitet.

Politiassistent Kell Kristiansen: Konsekvenserne bliver uoverskuelige, for mange problemer blev løst ved paskontrollen. Det drejer sig eksempelvis om bande-krminialitet, illegal indrejse og narkotika. Frem for at nedlægge grænsen burde vi styrke grænsekontrollen for at dæmme op for den internationale kriminalitet.

Pensioneret tolder Niels Jørgen Jørgensen: Vi toldere fik gennem årene udviklet en sjette sans for kriminalitet. Med Schengen ligger alt nu åbent som en ladeport, og dette er en forfærdende udvikling. Og jeg kan godt allerede nu sige, at det går galt.

Til konferencen den 25. marts 2001 havde Dansk Folkeparti inviteret en række tilhængere af Schengen. Vi havde i god tid henvendt os til bl.a. Per Kaalund (S), Uffe Ellemann-Jensen (V), Bertel Haarder (V), Eva Kjær Hansen (V), Lene Espersen (K), Anne E. Jensen (V), Frank Jensen (S) og Jørgen Schleimann (V). Men alle havde en undskyldning for ikke at komme.

Til gengæld havde de samme travle politikere i de dage og uger masser af tid til at kritisere Dansk Folkeparti for at male fanden på væggen. De kaldte os sågar uansvarlige, idet det hævdedes at vi søgte at skræmme befolkningen, fordi vi advarede mod det, Schengen uvægerligt ville føre til.

Man må lidt træt konstatere, at de advarsler, vi den gang kom med, var fuldt berettigede. Det gik galt – som tolder Niels Jørgen Jørgensen spåede.

I dag viser Schengen for alvor sit sande, kaotiske ansigt. Stadig ifølge Jyllands-Posten har Europol nu identificeret 3.000 internationale bander, som betragter Schengen som det rene slaraffenland, hvor 30.000 mafia-medlemmer som ål i mudder kan sno sig fra land til land.

Også på kryds og tværs over Danmarks grænser, for vore solide politibetjente sidder der ikke mere for at passe på nationen.

For en måneds tid siden var Danmark som bekendt vært ved EUs topmøde i København. Et arrangement, der blev afviklet til punkt og prikke – og hvor vi slap for uro og vold i gaderne.

Der var to hovedårsager til at det gik som det gjorde: For det første havde politiet et øje på hver finger og sørgede for, at hvert lille optræk til ballade blev opløst fra første sekund. Og for det andet var Danmarks grænser i ugerne omkring topmødet altså bemandet: Pas blev kontrolleret, busser blev gennemgået, slagvåben blev konfiskeret og ballademagere blev rask sorteret fra og sendt hjem, hvor de kom fra.

Topmødeafviklingen må da være det allerbedste eksempel på, at grænsekontrollen virker og har betydning – uanset hvor meget betydningen så søges nedtonet. Ellers ville regeringen ikke have genindført den i de uger, topmødet varede.

De nyeste, dramatiske oplysninger fra Europol om udviklingen af den grænseoverskridende kriminalitet – forleden var der oplysninger om overfald på motorvejenes rastepladser – vil få Dansk Folkeparti til i de kommende måneder at genoptage presset på regeringen for at få genindført den danske grænsekontrol.

For vi må ud af Schengen så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

Scroll to top