fbpx

Skræddersyet til VOK-flertallet

Pia Kjærsgaards ugebrev – mandag den 4. februar 2002

Skræddersyet til VOK-flertallet

Så fik vi regeringens finanslov fremsat og diskuteret i folketingssalen. Der var skidt og kanel iblandt. For Dansk Folkeparti bestod opgaven i kritisk at gennemgå regeringens udspil.

Selv om Dansk Folkeparti er et støtteparti til VK-regeringen, tager vi kritisk stilling til hvert eneste punkt i dens politik. Dansk Folkeparti vil aldrig pr. automatik stemme for regeringens politik. Den skal diskuteres og folketingsflertallet (det vil i praksis sige Dansk Folkeparti) skal med argumenter overbevises om, at det er den rigtige politik for Danmark.

På visse punkter fremlagde regeringen en forhastet og uigennemtænkt finanslov i sidste uge. Først og fremmest må det siges at være et fejlskud af finansminister Thor Pedersen at skære så hårdt i det, som Danmark skal leve af de næste mange år, nemlig universiteterne, erhvervsuddannelserne og handelskolerne.

Danmark bør og kan være i toppen indenfor forskning, og det kan ikke ske, hvis der skæres i universiteterne. Danmark skal fastholde sin intelligens og unge forskere skal ikke motiveres til emigration på grund af kortsigtede besparelser.

Desuden er det principielt forkert at barbere samtlige budgetter med en procentsats – den såkaldte grønthøstermetode – som finansministeren har lagt op til. Det giver helt skæve virkninger, fordi institutioner så typisk må skære ned, hvor det på kort sigt er nemmest. Få procenters nedskæringer kan af brugerne, dvs. borgerne, komme til at opleves som langt større beskæringer, fordi der typisk skæres på det løse.

Den rigtige måde at bespare på er at tage de enkelte udgiftspunkter op til revision og så prioritere. Dansk Folkeparti vil gerne være med til at spare på f.eks. aftenskoler, daghøjskoler og Den Fri Ungdomsuddannelse, fordi disse institutioner ikke på samme måde udfylder en livsvigtig funktion på lang sigt. De kan omstruktureres og omprioriteres, så vi får mere ud af pengene.

På samme måde har Dansk Folkeparti hele tiden støttet besparelserne på u-landshjælpen og nedlæggelsen af råd og nævn. Her tabes ingenting. Oppositionens eneste argumenter for ulandshjælpen er de farisæiske: anseelsen, glorien og prestigen. Vor tids snerperi er de radikale og socialdemokraternes blinde fokus på en procentsats for ulandshjælp.

Nu skal vi i den kommende tid forhandle den endelig finanslov på plads. Dansk Folkeparti vil hele tiden være med i forhandlingerne og søge maksimal indflydelse. For én ting er sikkert: de store linjer i finansloven med de store ulandsbesparelser og nedlæggelsen af råd og nævn ville aldrig kunne gennemføres udenom Dansk Folkeparti. Finansloven er udmøntet med henblik på forlig med Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti vil i den proces også sikre, at der i det kommende år vil være tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige opgaver indenfor forsorg og ældrepleje. Det er ikke altid til at forudse på forhånd, hvor der vil opstå huller og omsorgssvigt, så derfor er det vigtigt, at der i finansloven er plads til den nødvendige indsats.

Dansk Folkeparti stiller ingen absolutte krav, men vi vil holde VK-regeringen i kort snor og gennem forhandlingerne hele tiden tilstræbe, at Danmark får den bedst mulige finanslov. Venstre har forpligtet sig på, at skatten ikke må stige og konservative sagde i valgkampen, at de vil have skatten ned. Dansk Folkeparti er mere pragmatiske. Vi er først og fremmest interesseret i, at skatteydernes penge bruges bedst muligt. Efter ni års socialdemokratisk styre i Danmark er der behov for en del oprydning.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

Rul til toppen