fbpx

Solide DF-aftryk i bred aftale, som sikrer udsatte børn og familier bedre vilkår

I dag har regeringen, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet

indgået en aftale på baggrund af regeringens udspil Børnene Først.

Dansk Folkeparti er med i aftalen, blandt andet fordi vi i DF er helt enige i, at det ikke er alle børn, der kan vokse op hjemme hos mor og far. Nogle forældre kan ikke magte opgaven med at give børnene en tryg og kærlig barndom, selvom de gerne vil. Selv hvis de fik god hjælp og støtte fra kommunen til at blive bedre.

Gennem hele forhandlingsforløbet har vi kæmpet for familierne som helhed, og for at give dem den hjælp og støtte, de har brug for, for at kunne være basis for børnenes trygge opvækst.  Det er der også kommet nogle ændringer ud af, som vi er glade for. For eksempel er der nu langt større fokus på at familien er en enhed, der skal tilbydes en samlet støtteindsats, og at forældre også har brug for en handleplan, ligesom barnet har.

Noget af det, vi er glade for, at DF fik med i aftalen, er,  at der skal være mere fleksible muligheder for udsatte børn og unge, så de har mulighed for at blive boende hjemme, men modtage ekstra støtte udefra, og at der fremadrettet skal være langt flere og bedre muligheder for familie-anbringelser.

Det er også rigtig positivt, at vi i DF er kommet igennem med, at flere af de anbringelser, der sker i dag, skal være inden for barnets egen netværk, hvis det er muligt. Så hvis man kan finde et godt hjem inden for netværket, fx hos et familiemedlem, så er det noget, man skal have fokus på at gøre i kommunerne.

Regeringen gik  til forhandlingerne med en ambition om at lempe på reglerne for tvangsbortadoption, så det i fremtiden skulle blive nemmere at tvangsbortadoptere børn. Men sådan er det heldigvis ikke blevet. Lempelserne af reglerne om tvangsbortadoption har vi kæmpet benhårdt imod, for tvangsbortadoption er det allermest indgribende værktøj i værktøjskassen, og det bør kun bruges, når det er absolut nødvendigt.

Det politiske flertal har dog ønsket at det bliver muligt at forberede tvangsbortadoption allerede under graviditeten i de sager, hvor der efter de nuværende regler også ville blive indstillet til tvangsbortadoption, og at kommunerne bliver pålagt at overveje tvangsbortadoption i helt specielle typer af sager. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive tvangsbortadopteret flere børn end nu, men det vil kunne ske tidligere. Det er en tidsel i aftalen, som ikke var kommet med, hvis DF havde 90 mandater.

Overordnet er vi meget tilfredse med de fingeraftryk, DF har fået sat på aftalen, og vi glæder os over, at vi også fremadrettet kan være med til at påvirke udviklingen på området.

Aftalen er et skridt i den rigtige retning, og vi vil selvfølgelig igen sidde med ved bordet og kæmpe for indflydelse, når der skal forhandles om unges ret til efterværn, familieplejeområdet  og bedre kvalitet på opholdssteder og døgninstitutioner.

Aftaletekst “Børnene Først”

Rul til toppen