fbpx

Styrk det danske sprog

Pressemeddelelse

DF: Styrk det danske sprog

I dag skal Folketinget førstebehandle et forslag om en styrkelse af det danske sprog. En af Dansk Folkepartis forslagsstillere, undervisnings- og kulturordfører Alex Ahrendtsen, forklarer, at det danske sprog kommer under stigende pres i eksempelvis de danske uddannelsesinstitutioner, og at der derfor ikke er nogen vej uden om at sikre sproget via lovgivningen.

”Dårligt engelsk er blevet en del af undervisningen lige fra folkeskolen til universitetet. Det betyder dels, at engelske gloser vinder større og større indpas i det danske sprog, dels at værdifulde sammenhænge og informationer i undervisningssituationer går tabt, fordi danskere nu en gang udtrykker sig bedst på dansk. Det handler kort sagt om at sikre brugen af dansk, hvor det er relevant – og så henvise engelsk til undervisningen i fremmedsprog, som vi i øvrigt gerne ser udvidet med bedre undervisning i eksempelvis tysk, fransk og spansk,” siger Alex Ahrendtsen.

Han understreger, at hensynet til det danske sprog ikke alene handler om vores kulturelle identitet, men også om at sikre undervisning og forskning på det højest mulige niveau. Konkret foreslår Dansk Folkeparti blandt andet, at alle offentlige institutioner skal bære et dansk navn, at alle ansættelseskontrakter skal affattes på dansk, at offentlig dansk filmstøtte udelukkende skal gå til dansksprogede film, og at Dansk Sprognævn bør have en langt mere fremskudt position i sprogpolitiske beslutninger. Endelig bør brugen af engelsk som undervisningssprog begrænses mest muligt.

”Kort sagt handler vores forslag om at sikre det danske sprogs position i Danmark. Engelsk har sat sit præg på det danske sprog, idet eksempelvis engelsk sætningsstruktur og orddeling har vundet indpas og svækket navnlig den skriftlige kommunikation på dansk. For et lille land er det afgørende, at vi behersker mindst to fremmedsprog, men det har aldrig været meningen, at et enkelt sprog skal gives en så fremtrædende position, som engelsk har fået,” siger Alex Ahrendtsen.

Rul til toppen