Tillidsmandsforum

Tillidsmandsforummet består af en repræsentant fra hver af de 10 storkredse, der sammen med hovedbestyrelsen udgør tillidsmandsforummet.

Tillidsmandsforummet mødet mindst 4 gange årligt og drøfter både organisatoriske og politiske spørgsmål.

Tillidsmandsforum Medlemmer
Nordjylland Danny Rosenkilde Nielsen
Vestjylland Michael Lund Jensen
Østjylland Knud N. Mathiesen
Sydjylland Gunner Nielsen
Fyn Åge Priisholm
Sjælland Jan Herskov
Nordsjælland Christian Sødergren
Københavns omegn Henning Christensen
København Marlene Nyberg
Bornholm Linda Kofoed Persson
Hovedbestyrelsen Morten Messerschmidt
Hovedbestyrelsen René Christensen
Hovedbestyrelsen Carl Christian Ebbesen
Hovedbestyrelsen Peter Kofod
Hovedbestyrelsen Merete Dea Larsen
Hovedbestyrelsen René Danielsson
Hovedbestyrelsen Anders Vistisen
Hovedbestyrelsen Alex Ahrendtsen
Hovedbestyrelsen Susanne Eilersen
Hovedbestyrelsen Christian Bülow

Vi mener