fbpx

Tiltag på ældreområdet 2015-2019

Ældrepolitikken er et kerneområde for Dansk Folkeparti. Vi arbejder løbende for at forbedre forholdene for ældre mennesker i Danmark. I perioden 2015-2019 fik Dansk Folkeparti løftet ældreområdet gennem en lang række tiltag. Efter valget i juni 2019 har Socialdemokratiet overtaget regeringsmagten, og DF har ikke den samme politiske indflydelse som tidligere. Vi fortsætter dog ufortrødent arbejdet på ældreområdet i håb om at skabe de bedste betingelser for vores mange ældre.

Resultater på ældreområdet fra 2015 til 2019:

 1. Værdighedsmilliarden
 2. En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen
 3. Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling
 4. Køkkener tilbage på plejehjemmene
 5. Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing
 6. Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister
 7. Skattefri seniorpræmie
 8. Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale
 9. Midler til bekæmpelse af ensomhed
 10. Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere
 11. En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere
 12. Mere fokus på kvalitet i ældreplejen
 13. Bedre tilsyn på ældreområdet
 14. Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg
 15. Indsats mod konkurser i ældreplejen
 16. Videnscenter for værdig ældrepleje
 17. Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”
 18. Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg
 19. Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
 20. Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov
 21. En ekstra indsats over for pårørende
 22. National demenshandlingsplan
 23. Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
 24. Ledsageordning for ældre synshandicappede
 25. Permanent fritagelse fra digital post
 26. Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort
Rul til toppen