Tiltag på ældreområdet

Resultater på ældreområdet fra Folketingsvalget i 2015 til nu:

  • Værdighedsmilliarden
  • Køkkener skal tilbage på plejehjemmene
  • Indsats mod konkurser i ældreplejen
  • Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg
  • En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen
    Videnscenter for værdig ældrepleje
  • En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere
  • En ekstra indsats overfor pårørende
  • Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere
Scroll to top