fbpx

Tiltag på ældreområdet 2015-2019

Ældrepolitikken er et kerneområde for Dansk Folkeparti. Vi arbejder løbende for at forbedre forholdene for ældre mennesker i Danmark. I perioden 2015-2019 fik Dansk Folkeparti løftet ældreområdet gennem en lang række tiltag. Efter valget i juni 2019 har Socialdemokratiet overtaget regeringsmagten, og DF har ikke den samme politiske indflydelse som tidligere. Vi fortsætter dog ufortrødent arbejdet på ældreområdet i håb om at skabe de bedste betingelser for vores mange ældre.

Resultater på ældreområdet fra 2015 til 2019:

 • Værdighedsmilliarden
 • En halv milliard om året til varme hænder – 1000 flere ansatte i ældreplejen
 • Afskaffelse af satspuljen så folkepensionen fremover følger den almindelige lønudvikling
 • Køkkener tilbage på plejehjemmene
 • Mindre modregning for pensionister med pensionsopsparing
 • Øget fradrag for arbejdsindkomst for pensionister
 • Skattefri seniorpræmie
 • Indsats for at rekruttere kvalificeret social- og sundhedspersonale
 • Midler til bekæmpelse af ensomhed
 • Pulje til at gøre plejehjem hyggeligere
 • En ugentlig halv times selvvalgt hjælp til plejehjemsbeboere
 • Mere fokus på kvalitet i ældreplejen
 • Bedre tilsyn på ældreområdet
 • Mere selvbestemmelse i forbindelse med plejehjemsvalg
 • Indsats mod konkurser i ældreplejen
 • Videnscenter for værdig ældrepleje
 • Handlingsplan for ”Det gode ældreliv”
 • Nationalt sorgcenter for kompliceret sorg
 • Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
 • Kortlægning af viden om grupper af ældre med særlige behov
 • En ekstra indsats over for pårørende
 • National demenshandlingsplan
 • Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum
 • Ledsageordning for ældre synshandicappede
 • Permanent fritagelse fra digital post
 • Afskaffelse af aldersgrænse for kørekort
Rul til toppen