fbpx

Tysk skal være obligatorisk i folkeskolen

Pressemeddelelse

DF: Tysk skal være obligatorisk i folkeskolen

Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, oplyser, at Dansk Folkeparti vil fremsætte forslag om, at tysk skal være obligatorisk fra sjette klasse, mens fransk skal være tilbudsfag fra ottende klasse. Engelsk skal fortsat være obligatorisk fra tredje klasse. Forslaget skal indgå i forhandlingerne om folkeskolereformen til efteråret.

Alex Ahrendtsen begrunder ikke alene forslaget med de nære handelsrelationer til Tyskland, som sammen med Sverige er vores vigtigste samhandelspartner, men også med de nære historiske og sproglige bånd mellem dansk og tysk. Her til kommer, at indlæringen af tysk grammatik generelt fremmer forståelsen for grammatiske sammenhænge og dermed letter indlæringen af andre sprog.

”Tysk har som sprog alt for længe været forsømt i uddannelsessektoren, hvor sproget sammen med andre ”tredjesprog” er blevet trængt helt i baggrunden af engelsk. Selv i folkeskolen oplever skolerne et fald, efter tysk blev forvandlet til tilbudsfag. Men i et lille land som Danmark rækker det ganske enkelt ikke, at børnene kun lærer &eacutet sprog ved siden af dansk. Målet må være, at alle foruden dansk skal beherske mindst to sprog, og her er og bliver tysk det mest nærliggende sprog,” siger Alex Ahrendtsen.

Han peger på, at tysk tillige er et af Europas store kultursprog, og at beherskelsen af tysk åbner en hel verden for børn og unge.

”Vi oplever en stadigt større interesse for Tyskland, og at danskerne farer i stimer til Berlin. Blot har de ikke meget lyst til at lære sproget. Men uden sproget kan man ikke tilegne sig en kultur, og mange danskere er på grund af manglende tyske sprogkundskaber berøvet adgang til et af verdens vigtigste sprog – ca. 18 procent af verdens bogudgivelser udkommer på tysk – samt indblik i en væsentlig del af grundlaget for vores eget sprog,” siger Alex Ahrendtsen.

”Jeg håber, at forligspartierne bag folkeskolen vil se velvilligt på forslaget. Det drejer sig ikke alene om kroner og ører, men også om danskernes muligheder for at begå sig i verden. I et land som Tyskland rækker det langt fra altid at kunne engelsk, og erhvervslivet har gang på gang beklaget unge danskeres manglende tyskkundskaber. Tysk er ganske enkelt adgangsbilletten til en af Europas mest levende, dynamiske og spændende kulturer,” siger Alex Ahrendtsen.

Rul til toppen